Centrala regler hämmar initiativ

-
 -
DELA

Följande text publicerades även i Entré nr 1, 1997:

I städernas äldre industriområden sker ofta en successiv branschomvandling, där handels- och serviceföretag ersätter små tillverkningsföretag. Likaså försöker man i utsatta bostadsområden ta initiativ till kooperativ och småföretag. I båda fallen kan centrala regler som plan- och byggbestämmelser, utformning och förvaltning av byggnaderna lägga hinder i vägen.

En forskargrupp vid Högskolan i Karlskrona/Ronneby har under ledning av docent Anders Törnqvist därför fått pengar av Svenska Kommunförbundet för att undersöka samspelet mellan lokala initiativ och centrala regler vid etablering av småföretag i olika miljöer.

———–

1313

DELA