BOKTIPS | Hur regleringar påverkar innovation

Maria
Gustafsson
DELA
kreativitet, innovation, entreprenörskap, team, vägledning

Regleringar är en viktig del av en välfungerande ekonomi, och de förändras löpande i takt med tekniska framsteg som möjliggör nya marknader. Tänk bara på hur digitalisering eller DNA-teknik har skakat om världen. Även politiska processer, som regional integration eller geopolitiska spänningar, skapar nya regleringar att förhålla sig till. Men alltför reglerade ekonomier kan leda till färre innovationer. Särskilt om reglerna misslyckas – vilket inte är helt ovanligt, enligt redaktörerna till boken Handbook of Innovation and Regulation.

I forskningsantologin redogör 31 forskare från Europa och USA hur regleringar inom olika områden påverkar innovation. Flera bidrag är svenska. Till exempel skriver Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund ett kapitel tillsammans med amerikanska kollegan Maurice Kugler om hur regleringar påverkar innovation, teknisk utveckling och produktivitetstillväxt. I bokens andra del som handlar om regleringar av viktiga sektorer, exempelvis digitala plattformar, skriver Martin Mandorff och Sten Nyberg om hur man kan förhindra att stora företag missbrukar sin dominerande ställning och på så vis förhindrar konkurrens. Hans Lind är en annan svensk forskare som fokuserar på vilka hinder och möjligheter som finns för att stärka innovationskraften i byggbranschen. Han utgår från den svenska kontexten där olika byggregler hindrar innovativa lösningar.

Huvudbudskapet i boken är enkelt – innovationspolitik måste utgå från ett helhetsperspektiv. Centrala frågor politikerna måste ställa sig: Vilka regleringar påverkar innovation? Vilka regleringar är effektiva för innovation? och Hur samverkar regleringar inom olika områden för att påverka innovation?

Titel: Handbook of Innovation and Regulation

Författare: Pontus Braunerhjelm, Martin Andersson, Knut Blind och Johan Eklund (redaktörer)

Förlag: Edward Elgar

Utgivningsår: 2023

ISBN: 978-1-80088-446-5 (inbunden), 978-1-80088-447-2 (e-bok)

En bok om hur regleringar påverkar innovation.

205

DELA