5 TIPS | Så knockar ni konkurrenterna med processledning

Maria
 Gustafsson
DELA
Ett mindre företag har möte om hur effektivisera arbetsprocesserna med processledning.
Med enkla medel kan mindre företag få mer flyt i arbetet. Foto: Canva.

Att jobba med processledning frigör resurser som kan läggas på innovation och utveckling. Det menar forskare vid Linköpings universitet och ger tips på hur mindre företag kommer i gång.

Små och medelstora företag (SMEs) anses vara ryggraden i den globala ekonomin. Men i takt med att kraven på miljömässig hållbarhet blir allt större från kunder och övriga samhället, står många mindre företag inför stora utmaningar.

– För att överleva måste de mindre företagen kunna hantera sådana krav, och att jobba med processledning är en väg framåt, säger Priscilla Navarro vid Linköpings universitet, som beskriver processledning som ett sätt att skapa tydliga arbetsprocesser inom företaget.

Strategisk fördel

I sin doktorsavhandling beskriver hon processledning som ett sätt att skapa tydliga arbetssätt inom företaget, och menar att SMEs kan använda metoden som en strategisk fördel. Forskningen är baserad på företag inom den snabbt växande godstransportbranschen.

– Det är en bransch som består av många mindre företag där enskilda individer har specifik kunskap inom ett visst område. Det gör företaget sårbart om personen är frånvarande.

Priscilla Navarro vid Linköpings universitet forskar på processledning i mindre företag.
Priscilla Navarro. Foto: Teiksma Buseva.

Individers kunskaper blir organisationens kunskap

– Processledning handlar bland annat om att överföra enskilda individers kunskaper till övriga organisationen och att hitta standardiserade arbetssätt. Det behöver inte vara svårare än att ha ett möte där personen delar sin kunskap och att man beslutar hur en specifik uppkommen situation alltid ska hanteras. 

Priscilla Navarro menar att många mindre företag lägger mycket tid på att släcka bränder, just på grund av att de inte har standardiserat verksamheten. 

– Om till exempel olika chaufförer upplever liknande utmaningar gång på gång, bör man hitta standardiserade sätt att hantera situationen på. Inte uppfinna hjulet på nytt varje gång. Det äter upp alldeles för mycket resurser.

Fokus på rätt aktiviteter

Det första företag bör göra innan de sätter i gång med standardiserade arbetssätt, är att kika på vad de har för resurser, styrkor och konkurrensfördelar.

– SMEs står inför samma utmaningar som de stora företagen. De måste också anpassa sig till marknadens krav men med mindre resurser. Min forskning visar att processledning kan hjälpa till på ett smart sätt. Men företagen bör hushålla med resurserna och fokusera på de aktiviteter som ger en fördel gentemot konkurrenterna.

Mer tid för innovation

Med tydliga arbetssätt frigörs resurser, alltså tid och människor, som kan läggas på att utveckla verksamheten och jobba mer med innovation.

– I mindre företag prioriteras ofta delar som kräver mer uppmärksamhet bort. Fokus ligger på att få ihop den dagliga verksamheten. Men med enkel processledning kan det dagliga arbetet bli mer effektivt, och personalen kan lägga mer tid på innovation, säger Priscilla Navarro.

Kontakta priscilla.navarro@liu.se

5 tips till små och medelstora företag som vill jobba mer med processledning

  • Identifiera aktiviteter som skiljer er från konkurrenterna och som är svåra att kopiera.
  • Välj ut aktiviteter som är enkla att införa och våga satsa på dem.
  • Avsätt resurser för arbetet utifrån vilka resurser och kompetenser ni har.
  • Gör arbetet enkelt. Till exempel kan återkommande veckomöten där olika kompetenser deltar för att hitta robusta lösningar göra stor skillnad.
  • Sätt mål och mätvärden för aktiviteterna.


Mer om avhandlingen
Priscilla Navarro disputerade nyligen vid Linköpings universitet, institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, med avhandlingen The Strategic Role of Process Management in SMEs.

131

DELA