Själv bästa dräng i Tanzania

-
 -
DELA

Följande text publicerades även i Entré nr 1, 1997:

Hellre än att leja ut verksamhet till underleverantörer försöker entreprenörer i Tanzania göra allt själva. Därmed uteblir den dynamik som uppstår genom skapande av nätverk och specialisering, och några tillväxtområden etableras inte.

Det framkommer i en doktorsavhandling av Per Trulsson, forskare inom Tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Han har studerat 26 entreprenörer verksamma inom industriell produktion i Tanzania.

Avhandlingen beskriver hur entreprenörerna går tillväga för att skaffa de resurser som behövs för att lyckas: finansiering, insatsvaror, teknik, arbetskraft, infrastruktur och marknader. Trulssons slutsats är att entreprenören gör sig så oberoende som möjligt, då de inte litar på att andra kan eller vill fullfölja gjorda överenskommelser.

Tanzania har sedan mitten av 80-talet gradvis liberaliserat sin ekonomi. En socialistisk utvecklingsmodell har ersatts av ett mer marknadsekonomiskt synsätt, och entreprenörer har fått något av en nyckelroll i den nya situationen.———–

1367

DELA