Samarbete löser utmaningar inom de gröna näringarna

Helene
Thorgrimsson
DELA
Foto: Footpath/Pixabay

Det behövs samarbete och värdeskapande för att göra de gröna näringarna så attraktiva som möjligt. Men hur gör vi då? Detta diskuterades nyligen under en workshop för lärare och huvudmän på Sveriges naturbruksgymnasier. Workshopen arrangerades av ESBRI tillsammans med Skolverket.

De gröna näringarna är oerhört viktiga, inte minst med tanke på att matproduktionen är en kritisk sektor. Det har visat sig mycket tydligt under den pågående pandemin. Om inte matproduktionen räcker till leder det med stor sannolikhet till matbrist, krig och människor på flykt. På workshopen medverkade flera spännande talare.

Per Frankelius från Linköpings universitet menade att många ser lantbruket på ett idylliskt sätt, ungefär som det visas i programserien Bonde söker fru. Men lantbruket är numera högteknologiskt, och har en mycket hög kapacitet. Lantbruket står dock inför många utmaningar och oförutsägbart väder är ett exempel. Så vilka lösningar finns? Per menade att mycket handlar om samarbete och värdeskapande.

– Samspel mellan olika utvecklare och användare är viktigt, framhöll Per. De blir då anvecklare och produkter och tjänster blir anpassade till behoven.

Innovationer och entreprenörskap krävs för att utveckla hållbara lösningar och olika institutioner behöver bana vägen istället för att stå i vägen. Det finns grödor som binder kol, och många startups arbetar med att förbättra djurs välfärd, avslutade Per.

Även Thomas Norrby, Sveriges Lantbruksuniversitet, betonade vikten av samspel och stödjande strukturer. Vägen fram till ett hållbart samhälle kräver entreprenörskap på alla nivåer: lokalt, regionalt, nationellt och på EU-nivå. Norrby menade att det är viktigt med entreprenöriella byråkrater, de som ser bortom hindren och underlättar för entreprenörer att ta tillvara de möjligheter som finns. Norrby lyfte också fram vikten av att arbeta lokalt men satsa globalt.

– Företag på landsbygden behöver tänka glokalt för att överleva, konstaterade Thomas.

Chriss Mellgren från Lillerudsgymnasiet gav exempel på hur man kan arbeta med entreprenörskap i gymnasieskolan. Skolan arbetar med Ung Företagsamhets koncept, och elevernas företag ska finnas inom de gröna näringarna samt erbjuda närproducerade produkter. Lärarna uppmuntrar eleverna till att ta egna kontakter och de får möjlighet att delta i internationella projekt. Skolans elever har exempelvis deltagit i flera Innovation Camps där de har arbetat tillsammans med elever i andra länder.

Även landsbygdsminister Jennie Nilsson lyfte under en filmad intervju fram behovet av en hållbar livsmedelsförsörjning samt nödvändigheten av att ställa om till en fossilfri produktion. Hon poängterade att vi behöver prata om de gröna näringarna som framtidsbranscher.

– I de gröna näringarna finns många coola jobb – både instegsjobb, förstajobb och tjänster med enorma utvecklingsmöjligheter, menade Jennie.

Hon påpekade att lärarna har en viktig funktion när det gäller att fostra nyfikna driftiga elever som kan bidra till en positiv utveckling. Det kan uppnås genom att både träna på att skapa företag och att få en bredare förståelse för entreprenörskapets roll i samhället.

I de avslutande diskussionerna såg grupperna ett behov av en digital plattform för erfarenhetsutbyte mellan naturbruksgymnasierna. Där ska det finnas möjlighet att både ge och få inspiration samt tips och tricks som kan vara till hjälp i undervisningen.———–

909

DELA