NY STUDIE | Nybakade intraprenörer redo för anställning

Maria
 Gustafsson
DELA
Foto: Unsplash.

Självsäkra problemlösande lagspelare. Så kan intraprenörsstudenter kortfattat beskrivas efter avslutad utbildning – och företag anställer dem gärna.

Många som har avslutat sina entreprenörsutbildningar väljer att ta anställning i etablerade företag framför att starta eget. Medarbetare med entreprenöriella förmågor, som problemlösningsförmåga och sinne för affärer, kallas på svenska för intraprenörer. Det är en typ av medarbetare som uppskattas i etablerade företag.

– Förnyelse blir allt viktigare på konkurrensutsatta marknader. Och vi kan se att våra studenter med entreprenöriella förmågor är eftertraktade, säger Joakim Winborg, forskare vid Sten K Johnson Center for Entrepreneurship, vid Lunds universitet.

Joakim Winborg. Foto: Johan Bävman.

Tillsammans med kollegan Gustav Hägg har han studerat hur entreprenörskapsutbildningar kan designas för att passa etablerade företags behov. De har undersökt vilka förmågor som entreprenörsstudenter, med inriktning intraprenörskap vid masterprogrammet inom Sten K Johnson Center for Entrepreneurship, utvecklar tack vare företagsutvecklingsprojektet som ingår i utbildningen. Studenterna kan antingen arbeta med internt inriktade projekt, som handlar om att utveckla förutsättningarna för intraprenörskap inom företaget. Eller med externt inriktade projekt, som handlar om att identifiera och utveckla nya affärer för företaget.

Forskarna har identifierat fem förmågor som har stärkts hos studenterna efter genomfört projekt på praktikföretaget:
– De lär sig att jobba i team
– De lär sig att förstå och tillämpa kurslitteraturen i praktiken
– De blir medvetna om sina styrkor och svagheter i sammanhanget
– De utvecklar sin problemlösningsförmåga
– De utvecklar ett självförtroende att hantera liknande projekt i framtiden

Förmågorna har stärkts hos samtliga studenter, men det finns skillnader i vilka förmågor som har utvecklats mest hos studenterna.

– De som har jobbat med interna projekt beskriver i ännu högre grad än de andra att de har blivit bra på att jobba i team, på att ta och ge feedback samt att de är mer självsäkra på att driva liknande projekt i framtiden. Studenterna i de externa projekten har däremot i högre grad än de andra blivit bättre på att nätverka. Skillnaderna beror på hur projekten är designade, förklarar Joakim Winborg, som menar att resultaten har viktiga implikationer för hur framtida utbildning i intraprenörskap kan läggas upp.

Kontakta joakim.winborg@fek.lu.se

Mer om artikeln
Studien är genomförd av Joakim Winborg och Gustav Hägg, verksamma vid Sten K Johnson Center for Entrepreneurship vid Lunds universitet. Forskningsartikeln heter The Role of work-integrated learning in preparing students for a corporate entrepreneurial career och är publicerad i vetenskapliga tidskriften Education + Learning.———

728

DELA