NY FORSKNING | Lärande organisationer och innovation – så hänger det ihop

Maria
Gustafsson
DELA
En grupp anställda utbildar sig på arbetsplatsen. Bilden illustrerar lärande organisationer.
Ju fler anställda som lär nytt desto bättre för en effektivare produktion. Foto: Unsplash/Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Det är många faktorer som gör företag innovativa. Lärande organisationer är en. Annette Nylund vet hur betydelsefullt kompetensutveckling är och tipsar företag hur de ska tänka kring det.

Företag som vill hänga med i en värld där förändringar sker fortare än någonsin behöver vara snabbfotade och innovativa. En av nycklarna är att jobba med lärande i organisationen. Men det finns inget färdigt recept för hur man lyckas med det. Däremot finns nu bevis för vilka interna faktorer inom företaget som är viktiga för lärande, och alltså centrala för ett företags produktivitet och innovationsförmåga.

– I min forskning kan vi se att lärande i arbetet har stor effekt på ett företags resultat och tillväxt. Det är något som vi inte har kunnat säga med säkerhet innan. Vi vet också att lärande inom organisationen bidrar till innovation, som i sin tur bidrar till högre produktivitet, säger Annette Nylund, Luleå tekniska universitet.

Tre faktorer för lärande organisationer

Hon har i sin doktorsavhandling studerat vilka interna element som är av betydelse för att skapa positiva vinster av lärande. I studien framkommer tre faktorer att ta hänsyn till; individens lärande, arbetsorganisation och företagens strukturella förutsättningar för lärande.  

– Det är viktigt att det sker ett lärande på individnivå, men för att få effekt krävs det kvantitet. Man ska vara många som ingår i lärande program samtidigt, även om kunskapsområdena kan vara olika. Men det räcker inte med att nyckelpersoner inom företaget utbildar sig, alla ska lära och lära nytt.

När det kommer till arbetsorganisationens roll för produktivitet, visar Annette Nylunds forskning att det är viktigt att de som har lärt nytt har självständiga arbetsuppgifter och ansvarar för att lösa komplexa frågor.

– Det handlar om att individerna har problemlösande arbetsuppgifter och kontakt med leverantörer eller kunder. Att decentralisera arbetet på det här viset är nödvändigt för att få ut maximalt av lärandet.

Till sist är det viktigt att företag skapar strukturer för kollektivt lärande.

– Det kan till exempel handla om att man har databaser med kunskaper om hur arbetet ska genomföras. Eller att det finns tillgång till goda exempel på lyckat lärande, och att de anställda kan följa sitt eget och andras arbete längs vägen.

Olika effekter på innovation

Men de tre faktorerna har olika effekt på ett företags innovationsförmåga. Det viktigaste för att uppnå innovativitet är individers lärande i arbetet.

– Det ger absolut störst effekt. Individuellt lärande är viktigt för innovativitet, medan de andra faktorerna främst är viktiga för att effektivisera produktionen.

Lärande bra för arbetsmiljön

Att göra radikala förändringar har också betydelse för människorna på företaget och för deras eget lärande och utveckling. Anställda känner sig uppskattade och engagerade i företagets framgång om det sker ett kontinuerligt lärande.

­­– Det skapar en frisk och god arbetsorganisation. Så både företag och människor har nytta av lärande i organisationen, säger Annette Nylund.

Kontakta annette.nylund@mynak.se

Tips på hur företag kan tänka kring lärande organisationer

  • Satsa på individers lärande och se till att det blir en kollektiv lärandeprocess. Detta har en kombinerad effekt på innovation och produktivitet.  
  • Fundera på vilka som ska ha vilken typ av lärande och hur investeringen kring det ska se ut.
  • Investera i strukturer för lärande om ni vill effektivisera och öka produktionen.


Mer om avhandlingen
Annette Nylund disputerade nyligen vid Luleå tekniska universitet med avhandlingen Lärande i arbetet: indikatorer för att mäta lärande i arbetet med relevans för produktivitet och innovativitet

382

DELA