HALLÅ DÄR! Valentina Tartari – nyutnämnd professor vid House of Innovation

Maria
Gustafsson
DELA
Professor Valentina Tartari är ny professor vid House of Innovation, Handelshögskolan i Stockholm.
Professor Valentina Tartaris är ny innehavare av Jacob och Marcus Wallenbergs professur i hållbar och innovativ företagsutveckling vid House of Innovation, Handelshögskolan i Stockholm. Foto: Juliana Wiklund.

Efter elva år i Köpenhamn är hon nu på plats på House of Innovation, Handelshögskolan i Stockholm. Professor Valentina Tartari brinner för att forskning kommer till nytta i samhället – och för att lösa upp knutar i det akademiska systemet.

Grattis till utnämningen! Vad lockade dig att komma till Stockholm och House of Innovation?

– Tack! Jag lockades främst av lärosätets ambitioner kring vetenskaplig excellens, samhällsrelevans och internationalisering. På House of Innovation strävar vi efter att kombinera rigorös forskning med praktisk relevans.

– Jag känner mig också hedrad över att få leda Jacob och Marcus Wallenberg Center for Innovative and Sustainable Business Development här vid Handelshögskolan, eftersom det ger mig möjlighet att tänka stort när det gäller framtida forskningsprojekt.

Av all forskning du har gjort, vad är du mest stolt över?

– Jag tror att ett av mina mest relevanta bidrag har varit att belysa vikten av hur vi tar hänsyn till kunskapsutbyte mellan universitet och företag. Tillsammans med några forskarkollegor har jag myntat begreppet ”akademiskt engagemang”.

– Det pekar på de olika aktiviteter som akademiker ägnar sig åt för att sprida forskning ut i samhället och som inte handlar om patentering och akademiska avknoppningar. Detta är viktigt eftersom en hel del kunskapsutbyte, särskilt inom samhällsvetenskap och humaniora, sker utan någon dokumentation.

Du leder just nu ett större projekt där ni studerar vilka effekter som ojämlika familjestrukturer har på vetenskaplig produktion. Varför är projektet viktigt?

– Vi vill förstå processen för vetenskaplig produktion ännu bättre, till exempel om det finns snedvridningar i systemet. Jag anser att könsklyftan inom akademin behöver uppmärksammas betydligt mer, vi vill särskilt titta på varför vi ser så få kvinnor i toppskiktet av forskaryrket.

– I projektet undersöker vi hur föräldraskap påverkar forskares produktivitet. Och vi kan se att kvinnor inom STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) minskar sin vetenskapliga produktivitet nämnvärt efter att de har blivit mammor, medan detsamma inte gäller för män. Däremot, om kvinnor får avlastning i hemmet eller på jobbet, minskar produktiviteten inte i samma utsträckning. Detta är viktigt, för vi måste förstå var i systemet som knutarna finns för att kunna ta fram effektiva lösningar på problemet.

Förutom att arbeta, vad ser du mest fram emot med att bo i Stockholm?

– Jag har tillbringat de senaste elva åren i Köpenhamn, så jag skämtar ofta om att det här inte är den mest exotiska flytten (skratt). Men jag ser fram emot att ta del av vad Stockholm har att erbjuda och att utforska mer av Sveriges natur.

Kontakta valentina.tartari@hhs.se

443

DELA