HALLÅ DÄR ! Robert Baron and Michael Frese – mottagare av prestigefyllt forskarpris på 100 000 euro

Maria
Gustafsson
DELA
Robert Baron och Michael Frese är 2024 års mottagare av Global Award for Entrepreneurship Research.

Varför väljer vissa människor att bli företagare, medan andra inte gör det? Och vad avgör hur framgångsrik en entreprenör blir? Professor Robert Baron och professor Michael Frese har gått i spetsen för forskning som besvarar några grundläggande frågor om mänsklig psykologi och entreprenörskap. Därför belönas de med 2024 års prestigefyllda Global Award for Entrepreneurship Research med en prissumma på 100 000 euro. Esbri ställde några frågor till forskarna.

Robert Baron, Oklahoma State University

Grattis till priset! Vad betyder utnämnandet för dig som forskare och för dig personligen?

– När vi planerar och genomför vår forskning hoppas vi att den ska bli ett bidrag till andra forskare på området. Och det här fantastiska priset gör att jag slipper oroa mig för att inte ha bidragit med något till entreprenörskapsforskningen.

– Jag vill också säga att när jag pratar om ”min forskning” menar jag faktiskt ”vår forskning”, eftersom jag har haft många kollegor vid min sida. Jag tänker särskilt på Keith Hmieleski och Jintong Tang, som jag arbetat med i många projekt, och Rebecca Henry, som var den ursprungliga källan till mina tankar om mönsterigenkänning och dess roll för att identifiera.

Vilka faktorer avgör vem som blir entreprenör, och vem som inte blir det?

– Liksom alla komplexa beslut, bottnar beslutet om att bli entreprenör i många faktorer. Några av dem är personliga, så som individuella mål, färdigheter och förmågor, självförtroende och individuell kreativitet. Det tillsammans med energi och passion för att utveckla de idéer som detta genererar.

– Flera omgivande faktorer spelar också en viktig roll i beslutet att bli företagare, till exempel allmänna ekonomiska förhållanden, tillgång till nödvändiga resurser, storleken på potentiella marknader, aktuell konkurrens och möjlighet till patent.

Vad är det som avgör om man lyckas eller misslyckas som företagare?

– Den här frågan väcker faktiskt en annan som det sällan pratas om inom vårt fält: ”Vad är egentligen framgång och misslyckande?” Bör det mätas enbart i termer av försäljning, vinst, antal anställda och andra konkreta resultat? Eller bör de också utvärderas i termer av entreprenörernas egen syn på sin framgång?

– Tidigare har tonvikten legat på det första synsättet, men forskningsresultat visar att företagare faktiskt söker många olika, icke-finansiella, mål. Till exempel större frihet, möjlighet att uttrycka sin kreativitet, att bidra till sina familjer och samhällen, eller att hjälpa till att lösa stora sociala utmaningar som svält eller sjukdomar.

Enligt din åsikt, vad är ditt viktigaste bidrag när det gäller att förstå entreprenören? 

– Jag anser att den akademiska världen inte bara är ett ”elfenbenstorn”, utan många sådana, vart och ett omgivet av vallgravar som begränsar kontakten mellan dem. Detta kan leda till situationer där flera relaterade områden med samma ämnen och frågor – omedvetna om varandra – investerar tid och energi i att återuppfinna hjulet. Jag har försökt att överkomma det här problemet genom att fungera som en ”importör” av psykologins resultat och teorier till entreprenörskapsområdet. Jag är verkligen glad över att de ansträngningarna nu uppmärksammas i och med det här priset.

– Stephen Covey, författare till ”The 7 Habits of Highly Effective People” sa en gång: ”Vi ser världen, inte som den är, utan som vi är – eller, som vi är betingade att se den.”  Till detta vill jag tillägga: och det är vår utbildning, erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper som formar våra uppfattningar – och våra ansträngningar att förstå entreprenörer och den process genom vilken de, i vissa fall, förändrar världen.

Professor Michael Frese, Asia School of Business and Leuphana University of Lueneburg

Grattis till priset! Vad betyder utnämnandet  för dig som forskare och för dig personligen?

– Jag är väldigt glad över det här priset! Och det är många människor som har arbetat tillsammans med mig, som det här priset också går till. Till exempel alla mina doktorander och andra forskarkollegor i Afrika, Sydamerika och Asien.

Varför väljer vissa människor att bli entreprenörer och andra inte?

– Det finns många faktorer som avgör det. Ett skäl kan vara att det inte finns några jobb och att starta eget företag är den enda vägen. Detta kallas ofta nödvändighetsföretagande.

– Sedan har vi möjlighetsföretagande. Det handlar om du har en riktigt bra idé för en tjänst eller produkt som bara du kan utföra, och då väljer att bli företagare. Men skillnaden mellan de två typerna är inte jättestor, möjlighetsföretagarna behöver arbeta hårt precis som alla andra för att få mat på bordet, så på något sätt är man också nödvändighetsföretagare.

– Det spelar inte någon roll för framgången om du driver företag för att du vill eller för att du måste. Det vi däremot har sett i några studier är att möjlighetsföretagarna är något mer nöjda med sitt val av yrke, än de andra. I kontrast tjänar nödvändighetsföretagare något mer pengar. I det stora hela är de här skillnaderna dock försumbara.

– Men den absolut vanligaste anledningen till att människor väljer att bli, eller fortsätter att vara, företagare är för att de inte vill ha någon chef. Inte ens om de skulle tjäna mer i lön skulle de välja att ta en anställning. Detta gäller överallt, både i utvecklingsländer och i industriländer.

Vad påverkar om du lyckas med ditt företagande eller inte?

– Personlighet spelar en riktigt stor roll. De som kan planera, har ett driv, tar tag i saker och är redo att jobba hårt lyckas bättre än andra. Känner man dessutom att man kan åstadkomma saker själv och inte bara är en bricka i ett system, är det mycket fördelaktigt. Personer som är riskorienterade lyckas däremot inte bättre än andra.

– Personlighet är svårt att förändra, därför är det mer intressant att kika på människors orienteringsförmåga – eller ”mindset” – och handlingskompetens, eftersom det går att förändra. Mindset handlar om att tror på sin förmåga att uträtta saker, att faktiskt tror att jag kommer kunna sälja saker till kunder och utveckla innovationer. Handlingskompetens handlar till exempel om att kunna planera väl och sätta höga mål.

Vilket är ditt viktigaste bidrag när det kommer till att förstå entreprenörer?

– Ett bidrag är att jag genomfört interventionsstudier för att förbättra entreprenörskap, lite som när man testar säkerheten och effektiviteten av en medicin. Med randomiserade kontrollgruppsdesign vet jag om jag har rätt eller inte innan jag levererar interventionen. Det är jag inte ensam om men jag var en av de första som jobbade så inom entreprenörskapsforskningen.

– Min forskning om ”mindset” och  handlingskompetens är viktig eftersom jag visat att det går att förändra, till skillnad från personlighet. Vår entreprenörskapsutbildning är extremt handlingsorienterad jämfört med de flesta andra i världen.

Mer om priset
Global Award for Entrepreneurship Research har en prissumma på 100 000 euro. Bakom priset står Entreprenörskapsforum, samt finansiärerna Vinnova och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Läs mer om priset på e-award.org.

340

DELA