HALLÅ DÄR! Kristina Alsér – ordförande i nyss sjösatta Förenklingsrådet

Maria
Gustafsson
DELA
Kristina Alsér, ordförande i Förenklingsrådet
Kristina Alsér har lång erfarenhet av att driva företag och ser nu fram emot att göra livet enklare för alla företagare. Foto: Alexander Hall.

Hon är företagsledare, tidigare landshövding i Kronobergs län, och ansvarade för den statliga utredningen om regelförenkling i näringslivet (2021). Nu ska Kristina Alsér leda arbetet i Förenklingsrådet som regeringen sjösatte 5 juni för att minska regelbördan och de administrativa kostnaderna för företag.

Grattis till uppdraget! Rådets uppgift är att komma med genomarbetade förslag på åtgärder för att minska regelkrånglet, som snabbt ska kunna genomföras. Hur viktig känns den här uppgiften för dig?

– Jag har själv drivit bolag och ägnat stora delar av mitt arbetsliv åt frågorna, och vet vilken skillnad enklare regler kan göra för särskilt de små företagen. Och det som är bra för de små företagen är också bra för de större.

– Syftet med att minska regelbördan för företagen är att ge dem utrymme för kärnverksamheten. Det ökar den svenska konkurrenskraften. Så uppgiften att leda Förenklingsrådet känns oerhört meningsfullt.

– Den statliga utredningen om regelförenkling ledde till exempel fram till att företagare inte längre behöver spara papperskopior av kvitton som finns digitalt. Den lilla åtgärden har minskat de administrativa kostnaderna i näringslivet med 3,9 miljarder kronor. Och det finns mängder med sådana enklare regelförenklingar som går att genomföra redan i morgon. Så att få kröna karriären med att lotsa arbetet med regelförenklingar i hamn känns på ett personligt plan mycket bra.

Förenklingsrådet är helt nytt med stora befogenheter. Vad är rådets viktigaste uppgift så här i uppstarten?

– Nu är det viktigt att tid och resurser används effektivt. Vi behöver lära oss mer om vilka kunskaper vi alla besitter, och planera för hur vi ska jobba. Det är viktigt med djup och bredd i arbetet, och att vi kan studsa idéer mot dem som vi jobbar för – företagarna.

– I rådet sitter representanter från Svenskt näringsliv, Företagarna och Näringslivets regelnämnd (NNR) med. Det är helt centralt att vi har örat mot rälsen och att arbetet bygger på ett medskapande.

Vilka är de mest betungande reglerna för de allra minsta företagen och som du anser bör skrotas på studs?

– I utredningen från 2021 skannade vi av de regler som är särskilt betungande för mikroföretag. Det handlar bland annat om regler kring att ha anställda och om offentlig upphandling, om plan- och byggregler samt aktiebolagslagen.

– Vår uppgift är nu att se över regler och värdera dem utifrån relevans och nivå av krångel. Vissa regler kommer att försvinna, andra blir kvar men kommer att förenklas. Det finns också regler som står emot varandra och som vi behöver reda ut.

– Vi ska leverera förenklingsåtgärder för att fler företagare ska våga och vilja växa. Jag värnar särskilt om de mindre företagen och vet att det finns oändligt med potential om de bara fick lägga sin tid på att driva sin kärnverksamhet, inte på pappersarbete.

Mer om Förenklingsrådet
Förenklingsrådet är ett särskilt beslutsorgan vid Tillväxtverket. Ordförande är Kristina Alsér och ledamöter är Christer Östlund, expert på regelförbättring på Svenskt Näringsliv, och Erik Östman, expert inom regelförenkling på Företagarna, samt ersättaren Andrea Femrell, vd för Näringslivets Regelnämnd. Rådet kan lämna förslag på både förenklingar av nuvarande regler och andra förenklingsåtgärder som gör det lättare för företag att följa befintligt regelverk. Samtliga förordnanden gäller från och med den 5 juni 2024 till och med den 5 juni 2026. Regeringen har avsatt 10 miljoner kronor per år till rådet och dess kansli.

262

DELA