Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Systemisk innovation

Kort om föreläsningen:

Med “systemisk innovation” menas genomgripande teknikskiften som påverkar allt från människors livsstil, till branscher, infrastruktur och regelverk – hela samhället. Elvägar och bioraffinaderier är två exempel. Elvägar möjliggör överföring av ström från vägar till fordon i rörelse. Bioraffinaderier omvandlar cellulosa till olika kemikalier och driver utvecklingen från fossila bränslen genom att påverka flera värdekedjor och industrier.

För enskilda individer kan den här typen av systemiska innovationer leda till attitydförändringar och nya beteendemönster. För näringslivet kan de innebära förändringar av produktionsprocesser, branscher och affärsmodeller. Och inom politiken krävs både kompetens och helikopterperspektiv för att kunna reglera och skapa förutsättningar.

De systemiska innovationerna utgör minst sagt komplexa utmaningar på alla nivåer, samtidigt som de kan erbjuda nödvändiga lösningar på stora samhällsproblem. Ofta är det brådskande, till exempel när det rör koldioxidbesparande åtgärder. Men vad behövs för att vi ska komma förbi alla de hinder – mentala, praktiska och policymässiga – som står i vägen för omställningen?

Stefan Tongur och Fredric Bauer forskar om systemisk innovation inom områden som leder till minskade koldioxidutsläpp. Under föreläsningen kommer de att diskutera vad systemisk innovation är, vilka hinder innovationerna möter, och hur vi kan arbeta för att underlätta en omställning. De kommer också att belysa små och nya företags utmaningar och möjligheter vid systemisk innovation.

Kort om föreläsaren/föreläsarna:

Fredric Bauer är postdoktor vid Lunds universitet och forskar om klimatinnovation och omställningen till bioekonomi. Han har följt arbetet med att utveckla bioraffinaderier i Sverige. I sin doktorsavhandling (2018) fokuserar han på vikten av samarbete för att lyckas med systemisk innovation.

Stefan Tongur disputerade 2018 på KTH och är nu verksam vid RISE Viktoria. Han har studerat utvecklingen av elvägar sedan början av 2010. Hans avhandling behandlar relationen mellan affärsmodeller och systemisk innovation och bygger på fallstudier av elvägar i Sverige och Los Angeles. Tongurs forskning har publicerats i bland annat Technovation och Environmental Innovation and Societal Transitions.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Samarbeta med Esbri

För en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Mest läst

Sök

Arkiv