Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Så kan småföretag hantera digitaliseringens utmaningar

Kort om föreläsningen:

Att driva ett litet företag handlar idag mycket om att bidra till och agera på att nya branscher växer fram och traditionella branscher antar nya former. De som inte hänger med i vad som efterfrågas just nu eller hur affärer bäst utformas och erbjuds blir snabbt irrelevanta. I stor utsträckning är det den digitala utvecklingen som ökar förändringstakten, vilket innebär att företag även behöver utveckla sina förmågor att innovera sin affärsmodell.

Professorerna David Sjödin, Anna Ståhlbröst, och Sara Thorgren driver olika forskningsprojekt inom ramen för NorrlandsNavet – ett center för utveckling av företagsverksamhet i norra Sverige i samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Familjen Kamprads stiftelse.

Torsdagen den 5 maj, 15.00-16.00, medverkar de i ett Estrad-webbinarium. Utifrån sina forskningsområden informationssystem, entreprenörskap och innovation presenterar och diskuterar de förutsättningar, fallgropar och förhållningssätt för småföretags förnyelse med koppling till digitalisering.

Talarna kommer bland annat att beröra:
• Varför är digital transformation och affärsmodellsinnovation något för små företag?
• Vilka tips finns för att lyckas med digitalisering och affärsmodellsinnovation i små företag?
• Hur hanterar entreprenörer och små företag förändring?

Under webbinariet finns det möjlighet att ställa frågor.

Webbinariet är organiserat av Esbri och NorrlandsNavet vid Luleå tekniska universitet.

Kort om föreläsaren/föreläsarna:

David Sjödin är biträdande professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet. Han är projektledare för NorrlandsNavets projekt om affärsmodellsinnovation i SMF och driver även flera andra projekt om hur digitalisering, AI, ekosystem och cirkulär ekonomi driver affärsmodellsinnovation i industriföretag.

Anna Ståhlbröst är professor och ämnesföreträdare för informationssystem vid Luleå Tekniska Universitet. Hennes forskning är fokuserad på människan i relation till den digitala transformationen och att denna sker på ett ansvarsfullt sätt. I NorrlandsNavet leder hon ett projekt med fokus på digitala innovationer som skapar värde för aktörer verksamma i lands- och glesbygder.

Sara Thorgren är professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, med särskilt intresse för hur företagare och anställda förhåller sig till omställning och utveckling. Hon vill väcka handlingskraft och bidra till välmående genom att lyfta individers egen drivkraft och situation. I NorrlandsNavet leder hon forskning med fokus på företagare, entreprenörskap och ledarskap.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Samarbeta med Esbri

För en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Mest läst

Sök

Arkiv