Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Mätning av innovation får innovation att hända i praktiken

Kort om föreläsningen:

Få företag och organisationer är innovationsstarka – d.v.s. kraftfulla, uthålliga och skickliga i sitt innovationsarbete. Innovation driver uthålliga konkurrensfördelar mer än någon annan faktor, men alltför många företag misslyckas med sina innovationssatsningar. Trots att resurser skjuts till och mål och strategier formuleras så blir utfallet ofta en besvikelse. Ett huvudskäl till det är att få företag mäter och följer upp de innovationssatsningar som görs.

Om innovationsmätning görs på rätt sätt kan den bidra till att företag och organisationer blir innovationsstarka. Utan mätning blir det däremot svårt att veta vilka insatser och resurser som leder till att visionen och de övergripande målen uppfylls. Talesättet ”What get’s measured gets done” stämmer alltså ganska bra!
Föreläsningen bygger på forskning publicerad i bland annat MIT Sloan Management Review samt på svenska i boken ”Innovationsstark” Under webbinariet presenterar författarna ett ramverk och en arbetsmetodik för innovationsmätning och ger råd kring hur innovationsmätning går till i praktiken.

Under webbinariet kommer Björk och Frishammar att diskutera frågor som:
• Vad är innovationsmätning?
• Hur går innovationsmätning till i praktiken?
• Vilka olika mått- och mätetal finns tillgängliga?

Det kommer att finnas möjligheter att ställa frågor till föreläsarna.

Kort om föreläsaren/föreläsarna:

Jennie Björk är docent på Kungliga tekniska högskolan (KTH) samt redaktör för tidskrifterna Creativity & Innovation Management och Management of Innovation and Technology. Jennies forskning handlar om bland annat innovationsmätning, idéutveckling och sociala nätverk.

Johan Frishammar är professor på ämnet Entreprenörskap & Innovation vid Luleå tekniska universitet samt Research fellow vid House of Innovation, Handelshögskolan i Stockholm. Johans forskning handlar om bland annat innovationsmätning, innovation för hållbar omställning, cirkulära affärsmodeller, samt plattformar.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Samarbeta med Esbri

För en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Mest läst

Sök

Arkiv