Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Search

Ensamma genier bygger inga startups

Kort om föreläsningen:

Hur blir kunskapsintensiva tillväxtföretag framgångsrika? En gemensam faktor är att de drivs av grupper, inte ensamma genier. Att arbeta i team är centralt för framgångsrikt entreprenörskap, konstaterar Anna Brattström och Frédéric Delmar. Med utgångspunkt i pinfärska forskningsresultat från en internationell studie kommer de att reflektera kring betydelsen av gruppdynamik för beslutsfattande i nya företag.

Forskarna har följt ett stort antal entreprenöriella team i en longitudinell studie. Forskningen visar att om ett team ska bli framgångsrikt, måste det uppfylla vissa förutsättningar. Bland annat ska det ha rätt sammansättning och arbeta på ett sätt som bidrar till att skapa ekonomiskt värde. Om teamet kan samarbeta så att det får ut så mycket som möjligt av den samlade kunskapen, får företaget ett försprång gentemot konkurrenterna.

Det låter kanske enkelt – men hur gör man? Under föreläsningen kommer Anna Brattström och Frédéric Delmar att ge oss praktiska tips på arbetssätt som fungerar.

Kort om föreläsaren/föreläsarna:

Anna Brattström är biträdande lektor och verksam vid Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship, Lunds universitet. Hennes forskning handlar om innovation, entreprenörskap och samarbete. Hon är särskilt intresserad av gruppdynamik och vill förstå konflikter och samarbete inom och mellan grupper. Brattströms forskning bygger på longitudinella data från innovativa startups och inter-organisatoriska FoU-samarbeten.

Frédéric Delmar är professor i entreprenörskap vid Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship, Lunds universitet. Till hans forskningsintressen hör den första utvecklingsfasen i nystartade företag, samt organisatorisk tillväxt. Delmar undervisar på många olika nivåer med fokus på entreprenörskap: Hur man startar företag och får dem att växa. Han använder sig gärna av fallstudier i sin undervisning.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Samarbeta med Esbri

För en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Mest läst

Search

Arkiv