Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Agtech – kan Sverige ta täten?

Kort om föreläsningen:

Innovationstempot i de gröna näringarna drivs på av klimatutmaningar och en ökande befolkning, liksom av teknikutvecklingen med robotisering, elektrifiering och big data. I Sverige satsas nu stora resurser på sektorsövergripande forsknings- och utvecklingsprojekt. Begreppet agtech är en sammanslagning av agriculture, som omfattar växtodling, skog och djurhållning, och technology.

På Estrad får vi lära oss mer om utmaningar och möjligheter kopplade till grön innovation. Huvudtalare är Per Frankelius som kommer att diskutera nya affärsmodeller och utvecklingen inom livsmedelskedjans olika delar. Det innefattar bland annat tekniska frågor, värderingar hos konsumenter och producenter, och olika förutsättningar i städer och på landsbygden.

Frankelius kommer också ta upp exempel på innovationer och företag i framkant. Det kan handla om självkörande jordbruksmaskiner, drönare och sensorer som i kombination bidrar med viktig information till lantbrukaren, eller om urbana odlingar i bergrum.

När fokus ligger på hållbar utveckling fastnar många i en tankefälla, menar Per Frankelius. Målet blir att minska miljöpåverkan, snarare än att expandera naturen – och därmed blir ambitionen för låg. Om strategin i stället är att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald får vi ett mindset som går från negation till positiv explosion, enligt Frankelius.

Föreläsningen följs av ett panelsamtal och vi avslutar som vanligt med fika och mingel. I samband med föreläsningen lanserar vi Entré nr 3, 2019 som också har gröna innovationer som tema.

Kort om föreläsaren/föreläsarna:

Per Frankelius är innovationsforskare på Linköpings universitet, med fokus på gröna näringar. Han är processledare för Vinnovas Vinnväxtinitiativ “Agtech 2030”, en innovationsmiljö som ska generera betydande teknik-, affärs- och kompetensutveckling inom jordbruksteknik och göra Sverige världsledande inom utvalda områden.

Carolina Axelsson arbetar på Elmia och är projektledare för ”Lantbruk 2020”. Projektet fokuserar på teknik och innovationer som anpassar lantbruket till ett förändrat klimat i framtiden.

Jonas Engström är forskare på RISE och specialiserad inom områden som jordbruksteknik, precisionsodling, digitalisering, elektrifiering och automatisering. Engström är projektledare för ”Testbädd digitaliserat jordbruk”.

Karola Reuterström är lantbrukare. Hon driver en större växtodlingsgård med hjälp av precisionsodling, och med vetenskap som ledstjärna. Reuterström är styrelseledamot i AgroÖst, Agtech 2030 och SFO (Sveriges frö- och oljeväxtodlare).

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Samarbeta med Esbri

För en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Mest läst

Sök

Arkiv