Forskare kritisk till innovationsfluff i kommuner – ”Sätt er i förarsätet”

Maria
Gustafsson
DELA
Erica Eneqvist har följt Stockholms stads innovationsarbete under sex år. Foto: Unsplash och Ted Eneqvist.

Kommuner vill gärna vara innovativa för att hänga med och påverka samhällsutvecklingen. Men ofta är processen abstrakt och utan tydlig riktning. Erica Eneqvists avhandling ger konkreta förslag på hur arbetet kan styras upp.

Ett lokalt teknikföretag har fått externa pengar för att prova en hållbar teknisk lösning inom mobilitetsområdet. För att utvecklingsprojektet ska kunna genomföras behöver företaget ha med en samhällsaktör som kan ha behov av lösningen. Företaget ringer upp kommunen som gärna vill ligga i framkant inom hållbarhets- och innovationsarbete, och därför tackar ja till medverkan i projektet.

Så kan det se ut när kommuner arbetar med innovation. Forskaren Erica Eneqvist, KTH och forskningsinstitutet Rise, har de senaste sex åren varit följeforskare i Stockholm stad. Hon har studerat kommunens roll i det lokala innovationssystemet. Resultaten presenteras i en doktorsavhandling.

– Jag har haft mycket god tillgång till staden och den kommunala organisationen, berättar Erica Eneqvist.

Hon menar att diskussioner om innovation inom kommunen ofta blir abstrakta. Därför är det viktigt att definiera vad innovation innebär för den specifika organisationen, men också prata om målen och att hitta en tydlig styrning av innovationsarbetet.

– Att utveckla nya sätt för service till medborgarna, och att jobba innovativt med hållbarhetsutmaningar i kommunen är två olika saker med helt olika mål. Ändå vävs detta samman i termer av innovationsarbete. Det blir fluffigt och otydligt.

Kritisk till underdånig roll

Erica Eneqvist är kritisk till den roll som kommuner ofta intar i samverkans-projekt.

– Att bara vara glad över att ett företag vill samverka med en räcker inte. Kommunen måste sätta sig i förarsätet – fundera på vad man vill och över sin egen ambition med experimenterande projekt.

Något som förvånade henne under åren som följeforskare i Stockholm stad är det stora ansvaret för demokratiska frågor som enskilda individer i kommunen tar. Många tjänstepersoner har en helhetssyn, menar hon, de reflekterar mycket över hur ett projekt kan hänga ihop med den existerande staden och de demokratiska frågorna. Men annat gäller på organisationsnivå.

– Det finns inget forum där man pratar om de här frågorna. Man är mest tacksam för att få vara med i olika samverkansprojekt som någon näringslivsaktör ordnar. Jag tänker att kommuner borde ha mer självförtroende i samverkan. De har massor av tillgångar som näringslivet är intresserade av, säger Erica Eneqvist.

Makt och politik påverkar innovationsarbetet

Innovationsarbete i kommuner sker ofta i projektform. Problemet är att det då blir ett starkt fokus på projektet och lärdomarna därifrån. Särskilt i större kommuner sprids kunskapen inte vidare.

– Stora stadsutvecklingsprojekt med höga hållbarhetsambitioner är ett exempel på det. Man testar innovativa lösningar för framtiden och har koll vad som behöver utvecklas. Lärandet inom projektet är stort men sprids inte vidare i organisationen.

Men att få lärdomarna från ett stadsutvecklingsprojekt att nå ett annat är svårt.

– Det faller mellan stolarna, för ingen tar ansvar för organisationens lärande, säger Erica Eneqvist.

Projektfokus är problematiskt i kommuner eftersom uppdragen är breda och det är många värden som ska uppnås på samma gång. I mindre kommuner är det lättare, där sitter förvaltningarna ofta i samma hus och kunskap mellan projekt sprids. Men det finns något problematiskt generellt med projektifierandet i politiskt och demokratiskt styrda organisationer.

– Man tänker att bara vi visar att något fungerar så kommer det att skalas upp. Men här behöver ledningen involveras. Dessutom är det inte säkert att ett lyckat resultat passar den politiska ledningen i kommunen. Stadsutveckling är i högsta grad politiskt, säger Erica Eneqvist.

Kontakta erica.eneqvist@gmail.com

Erica Eneqvists fyra råd till kommuner som vill sätta sig i förarsätet i det lokala innovationsarbetet:
• Organisera upp innovationsarbetet. Både kring vad ni tänker är utmaningarna, till att formulera dem och slutligen hur resultat ska implementeras.
• Tro inte att projekt skalas upp av sig självt. Om något fungerar behöver ni ta vidare resultatet till dem som har makt över besluten.
• Tänk på att ni är en demokratisk aktör. Vilka intressen sätter agendan vid innovationsprojekt? Lösningarna på mobilitet i staden kommer att se olika ut om det är en fordonsaktör, en cykelaktör eller ett it-företag som bestämmer.
• Var noga med prioriteringarna. Hur säkerställer ni att kommunen är i rätt projekt utifrån era egna utmaningar och inte utifrån andra aktörers mål?

Mer om avhandlingen
Erica Eneqvist är verksam vid forskningsinstitutet Rise och doktorerade nyligen vid KTH med avhandlingen Experimental governance: Capacity and legitimacy in local governments som går att läsa som pdf.———–

2947

DELA