FORSKNINGSSTÖD: Hur ska komplexa innovationer inom AI stöttas?

Helene
Thorgrimsson
DELA
Sujith Nair. Foto: Ramya Kumar

Hur ska ett ekosystem agera för att skapa rätt förutsättningar för komplexa innovationer inom AI? Det ska Umeåforskaren Sujith Nair studera de närmaste tre åren och vi har ställt några frågor till honom.

Vilken forskning kommer ni att bedriva inom projektet?

– Vi kommer att studera hur komplexa innovationer växer fram och utvecklas tillsammans med det ekosystem de befinner sig i. Ekosystem består av många olika aktörer, exempelvis startups, företagsinkubatorer, acceleratorer och innovationsbyråer. När nya aktörer och teknologier tillkommer bildas nya relationer mellan aktörerna, och de befintliga stärks. På det sättet utvecklas innovationerna och ekosystemet tillsammans. Avsikten med forskningen är att skapa förståelse för olika aktörers roller samt hur de interagerar och är organiserade för att kollektivt skapa värde för ekosystemet.

– I första hand kommer ekosystem runt innovationer inom artificiell intelligens (AI) att studeras, främst inom sjukvård, jordbruk och robotik.

Varför är ert forskningsprojekt viktigt?

– I dagsläget tydliggörs inte komplexiteten i hur olika aktörer interagerar i ett ekosystem runt innovationer. Den här forskningen kommer att skapa en visuell kartläggning som gör det lättare att förstå kopplingen mellan de olika aktörerna och deras aktiviteter.

– Därigenom blir det möjligt att utarbeta en mer generell teori om framväxt och utveckling av komplexa innovationer.

Vilken typ av kunskap kommer forskningen att generera?

– Genom att analysera interaktionsmönster blir det möjligt att identifiera faktorer som kan öka ekosystemens effektivitet. Den kunskapen hjälper inkubatorer, acceleratorer och innovationsbyråer att bättre förstå och utvärdera sin roll i framväxten av innovationer.

– Eftersom ekosystemen runt AI fortfarande är i sin linda kan både utövare och beslutsfattare skapa förståelse för processen när den utvecklas i realtid.

Kontakta: sujith.nair@umu.se

Mer om projektet:

Sujith Nair har erhållit forskningsmedel på 1,8 miljoner från Handelsbankens forskningsstiftelser för projektet fnuttUnderstanding the emergence of complex innovations and their ecosystemsfnutt. Projektet pågår under en treårsperiod och delresultat kommer att presenteras redan år två. Forskargruppen består av Sujith Nair, Tomas Blomquist och Medhanie Gaim vid Umeå universitet.———–

876

DELA