Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Systemisk innovation

– stora samhällsproblem kräver genomgripande lösningar

Datum:
Föreläsare: Filosofie doktor Fredric Bauer, Lunds universitet, och teknologie doktor Stefan Tongur, RISE Viktoria

Om föreläsningen:

Med “systemisk innovation” menas genomgripande teknikskiften som påverkar allt från människors livsstil, till branscher, infrastruktur och regelverk – hela samhället. Elvägar och bioraffinaderier är två exempel. Elvägar möjliggör överföring av ström från vägar till fordon i rörelse. Bioraffinaderier omvandlar cellulosa till olika kemikalier och driver utvecklingen från fossila bränslen genom att påverka flera värdekedjor och industrier.

För enskilda individer kan den här typen av systemiska innovationer leda till attitydförändringar och nya beteendemönster. För näringslivet kan de innebära förändringar av produktionsprocesser, branscher och affärsmodeller. Och inom politiken krävs både kompetens och helikopterperspektiv för att kunna reglera och skapa förutsättningar.

De systemiska innovationerna utgör minst sagt komplexa utmaningar på alla nivåer, samtidigt som de kan erbjuda nödvändiga lösningar på stora samhällsproblem. Ofta är det brådskande, till exempel när det rör koldioxidbesparande åtgärder. Men vad behövs för att vi ska komma förbi alla de hinder – mentala, praktiska och policymässiga – som står i vägen för omställningen?

Stefan Tongur och Fredric Bauer forskar om systemisk innovation inom områden som leder till minskade koldioxidutsläpp. Under föreläsningen kommer de att diskutera vad systemisk innovation är, vilka hinder innovationerna möter, och hur vi kan arbeta för att underlätta en omställning. De kommer också att belysa små och nya företags utmaningar och möjligheter vid systemisk innovation.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Sprid er forskning i Esbris kanaler

Samarbeta med Esbri och sprid kännedomen om er forskning. Ett smart sätt att nå rätt in i målgruppen.

Mest läst

Sök

Arkiv