Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Agtech – kan Sverige ta täten?

Datum:
Föreläsare: Docent Per Frankelius, Linköpings universitet. Paneldeltagare: Carolina Axelsson, Elmia, Jonas Engström, RISE, och Karola Reuterström, lantbrukare.

Om föreläsningen:

Innovationstempot i de gröna näringarna drivs på av klimatutmaningar och en ökande befolkning, liksom av teknikutvecklingen med robotisering, elektrifiering och big data. I Sverige satsas nu stora resurser på sektorsövergripande forsknings- och utvecklingsprojekt. Begreppet agtech är en sammanslagning av agriculture, som omfattar växtodling, skog och djurhållning, och technology.

På Estrad får vi lära oss mer om utmaningar och möjligheter kopplade till grön innovation. Huvudtalare är Per Frankelius som kommer att diskutera nya affärsmodeller och utvecklingen inom livsmedelskedjans olika delar. Det innefattar bland annat tekniska frågor, värderingar hos konsumenter och producenter, och olika förutsättningar i städer och på landsbygden.

Frankelius kommer också ta upp exempel på innovationer och företag i framkant. Det kan handla om självkörande jordbruksmaskiner, drönare och sensorer som i kombination bidrar med viktig information till lantbrukaren, eller om urbana odlingar i bergrum.

När fokus ligger på hållbar utveckling fastnar många i en tankefälla, menar Per Frankelius. Målet blir att minska miljöpåverkan, snarare än att expandera naturen – och därmed blir ambitionen för låg. Om strategin i stället är att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald får vi ett mindset som går från negation till positiv explosion, enligt Frankelius.

Föreläsningen följs av ett panelsamtal och vi avslutar som vanligt med fika och mingel. I samband med föreläsningen lanserar vi Entré nr 3, 2019 som också har gröna innovationer som tema.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Sprid er forskning i Esbris kanaler

Samarbeta med Esbri och sprid kännedomen om er forskning. Ett smart sätt att nå rätt in i målgruppen.

Mest läst

Sök

Arkiv