Brist på svenska företag en myt

-
 -
DELA

Följande text publicerades även i Entré nr 1, 1997:

Ny forskning visar att viljan till nyföretagande är nästan lika stor i Sverige som i USA

I Sverige startas det för få företag, sägs det. Men relativt sett är viljan att starta företag lika stor i Sverige som i USA, vilket ger upphov till nya frågeställningar.

Fyra procent av Sveriges befolkning mellan 16 och 70 år är just nu i färd med att starta ett eget företag. Det motsvarar över 200 000 personer. Dessutom är drygt 16 procent redan ägare eller delägare i ett småföretag och ytterligare 13 procent har haft: eller har försökt starta eget. Det visar resultaten från den första fasen i en studie som ska kartlägga och följa personer vars mål är att starta eget företag.

– Etableringsstatistik har gjorts tidigare men Per Davidsson och jag kommer att följa hela processen. När man försöker återskapa något har folk en tendens att tillrättalägga saker vilket ger ett missvisande resultat, säger ek dr Frédéric Delmar, en av forskarna bakom studien.

Att över två miljoner svenskar har personlig erfarenhet av företagande visar att det svenska företagandet inte skiljer sig nämnvärt från företagandet i USA, något som annars brukar framhållas i debatten. Medan USA framställs som företagens förlovade hemland har Sverige inte tillräckligt många företag, de som väl existerar växer inte, alla bra idéer försvinner ut ur landet och så vidare.

– Det där är bara en myt. Vi startar nästan lika många företag och ändå är USAs ekonomi expansiv medan Sveriges strukturella problem består. Frågan är varför, säger Frédéric Delmar.

RÖRLIGHETEN STÖRRE I USA

Att amerikanska företag har lättare att expandera beror till stor del på att deras potentiella marknad inom landet är stor. Svenska företag som vill expandera måste söka sig till övriga Europa, vilket kräver kunskaper i språk, affärskultur, lagar och regler.

Men det finns andra skäl till varför det går bättre i USA. Ett av dem är USAs rörliga arbetsmarknad. Folk flyttar lätt mellan öst- och västkusten, jobbar ett tag på samma ställe för att sedan byta, kanske provar att starta eget, flyttar igen. Enligt undersökningen är just andelen avbrutna etableringsförsök den enda riktigt stora skillnaden mellan företagande i Sverige och USA. I Sverige har knappt fyra procent avbrutit sina planer på att starta eget medan motsvarande siffra i USA är över tolv procent.

– En bra ekonomi är en dynamisk ekonomi, det måste finnas en viss omsättning och rörlighet. Sveriges arbetsmarknad är väldigt trögrörlig, anser Frédéric Delmar. Amerikanska företag expanderar mycket tack vare sina anställda. I USA blir personalen bättre kompenserad för ett bra arbete vilket torde skapa mer motivation.

– Dessutom vet de anställda att om de inte jobbar bra så åker de ur, ofta utan socialt skyddsnät. Där finns både morot och piska, säger Frédéric Delmar.
På de flesta punkter i undersökningen är likheterna mellan Sverige och USA häpnadsväckande stora, både vad gäller blivande entreprenörer, genomsnittlig ålder, andel kvinnor, antal företagare och andel som överhuvud taget är involverade i företagande på något sätt.

– Nu gäller det att fylla siffrorna med innehåll. Trots att de yttre faktorerna inte skiljer sig åt så mycket finns det ändå stora skillnader i ekonomin. I vår kommande forskning ska vi försöka ta reda på vad det beror på, säger Frederic Delmar.

Fotnot: Studien genomförs av Frédéric Delmar och professor Per Davidsson vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Samma undersökning genomförs parallellt i sju länder vilket ger en unik möjlighet att göra jämförelser. Hittills har USA, Norge och Sverige påbörjat sina studier.
———–

1294

DELA