BOKTIPS | Vägledd kreativitet

Maria
Gustafsson
DELA
kreativitet, innovation, entreprenörskap, team, vägledning

I den kontext som människan lever och verkar i, med oändliga möjligheter till skapande och innovation, inspireras våra idéer av saker vi ser och lär oss; upplevelser, människor och platser, idéer, kultur och andras kreativa verk och innovationer. Men hur navigerar vi i denna snåriga storskog av kreativa möjligheter?

I boken Creativity in Large-Scale Contexts ger författaren och professorn Jonathan Feinstein, som undervisat i kreativitet på Yale University i 20 år, ett ramverk för detta. Han menar att det i storskaliga kontexter krävs vägledning för att strukturera vårt tänkande och vår analys. Vägledning av en kreativ ledare eller ett team gör det kreativa jobbet enklare och mer fokuserat. Det är helt enkelt ett snabbare och smartare sätt att jobba med kreativitet och innovation.

Boken bygger på fallstudier av kända kreatörer och innovatörer som författaren Virginia Wolf, geniet Albert Einstein, den aboriginska konstnären Clifford Possum och Twitters medgrundare Jack Dorsey.

Titel: Creativity in Large-Scale Contexts – Guiding Creative Engagement and Exploration
Författare: Jonathan Feinstein               
Förlag: Stanford University Press
Utgivningsår: 2023
ISBN: 9781503632813 (inbunden), 9781503637153 (e-bok)

Titel: Creativity in Large-Scale Contexts – Guiding Creative Engagement and Exploration

Författare: Jonathan Feinstein

Förlag: Stanford University Press

Utgivningsår: 2023

ISBN: 9781503632813 (inbunden), 9781503637153 (e-bok)

255

DELA