Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Boktips

Här hittar du boktips inom fälten innovation, entreprenörskap och småföretagande.
De flesta böckerna är forskningsbaserade, men inte alltid.

Företagsamhet, entreprenörskap och småföretag är begrepp som idag ingår naturligt i många människors vokabulär. Frågan är om begreppens verkliga innebörd är lika spridd? Understanding Enterprise, Entrepreneurship & Small Business ger inte praktiska råd och rekommendationer till personer i färd med att starta egna företag, utan vänder sig till dem som är intresserade av att få […]

Företagsänglar – finns de? Ja, åtminstone i vårt östra grannland Finland om man får tro författarna till Informal Venture Capital. I takt med att bankerna blir mindre riskbenägna måste entreprenörer och småföretagare allt oftare förlita sig på den informella riskkapitalmarknaden och vända sig till privata investerare. I bokens första del presenteras resultaten från en studie […]

Inför millenniumskiftet är förväntningarna på entreprenörer samt små och medelstora företag större än någonsin. Vid en forskarkonferens i Bryssel 1996 presenterades 44 artiklar, varav 14 av dessa inom de tre områdena: l. Entreprenörer och entreprenörskap. 2. Start av företag och tillväxt. 3. Internationalisering. Artiklarna finns med i boken Entrepreneurship and SME Research: On its Way […]

I allt fler sammanhang ses de små och medelstora företagen som framtidens jobbskapare. Om alla små företag anställde en person till skulle Sverige inte ha någon arbetslöshet är ett uttalande som har valsat runt ett bra tag. Men hur ser det ut i verkligheten? I boken Småföretagande, entreprenörskap och jobben presenteras aktuell forskning kring småföretagandet […]

Var befinner sig forskningsfronten inom entreprenörskapsområdet? I boken Entrepreneurship 2000 ger en rad av de mer framstående amerikanska forskarna på området sin bild av detta. Frågor som avhandlas är bland annat tillväxtstrategier, finansiering av tillväxt, entreprenörskapsutbildning, etniskt entreprenörskap, familjeföretagande och internationalisering. Boken avslutas med ett avsnitt där framtida forskningsbehov diskuteras. En bok för alla som […]

Hur påverkar entreprenörens beteende företagets tillväxt och ekonomiska utveckling? Varför förblir en del företag små, medan andra växer? De frågorna försöker Frederic Delmar besvara i boken Entreprenörskapets psykologi, en popularisering av hans avhandling Entrepreneurial Behavior and Business Performance. Utgångspunkten i boken är att den forskning som studerat entreprenörens personlighet har haft ett alldeles för smalt […]

Småföretaganders villkor kring sekelskiftet och framåt är temat i boken Snabbmat i automat av Karl Gratzer, forskare vid ESBRI. En hel bransch, automatrestauranger, har rekonstruerats genom ett mycket omfattande arbete. Automatrestaurangerna innebar att kunderna serverade sig själva ur automatens luckor som efterhand fylldes på med tallrikar från köket. Branschens utveckling relateras till den makroekonomiska utvecklingen […]

Företaget som barn, dvärg eller pygmé? Det är den terminologi som används för att diskutera tillväxt eller avsaknad av sådan i mindre företag i boken Att växa eller inte – organisationskunskap för småföretagare. Tomas Brytting, docent vid Handelshögskolan i Stockholm, presenterar ett lite annorlunda sätt att se på småföretag. Barnföretag utgörs av unga företag som […]

I Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence, and Growth kan temat sägas vara omvälvning. Boken täcker en rad områden. Bland annat teknologibaserar entreprenörskap, ekonomisk utveckling, identifiering av möjligheter samt internationellt entreprenörskap. I den sistnämnda menar författarna att teknologiska förändringar och ökad globalisering förändrar branschkonkurrensens utseende och alt detta är något som entreprenörer bör dra nytta av. […]

Den entreprenöriella processen med fokus på företagets tidiga liv är föremål för flertalet studier, så även i den amerikanska The Entrepreneurial Process av Paul Reynolds och Sammis White. Förutom detta behandlas även två mer specifika områden, nämligen kvinnors respektive etniska minoriteters entreprenörskap. Vad skiljer då kvinnors förutsättningar att starta företag från mäns? Författarna menar att […]

Hur kan ett samhälle förändras till att bli mer entreprenöriellt? Vad kan staten göra för att uppmuntra och stötta blivande entreprenörer? Många anser att teknologiska framsteg och därigenom minskad arbetslöshet kan komma till stånd om dessa frågor besvaras. I rapporten The Entrepreneurial Society har de entreprenöriella aktiviteterna i Storbritannien kartlagts. Författarna har sedan jämfört dessa […]

Visste du att 98 procent av företagen på Irland har färre än 50 anställda? Eller att forskning inom småföretag och entreprenörskap har väldigt låg status i Danmark? Det och mycket mer får man veta i boken Entrepreneurship and Small Business Research in Europe. Forskare från 16 europeiska länder beskriver hur forskningen på området ter sig […]

Sök

Arkiv