Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Boktips

Här hittar du boktips inom fälten innovation, entreprenörskap och småföretagande.
De flesta böckerna är forskningsbaserade, men inte alltid.

Hur påverkar entreprenörens beteende företagets tillväxt och ekonomiska utveckling? Varför förblir en del företag små, medan andra växer? De frågorna försöker Frederic Delmar besvara i boken Entreprenörskapets psykologi, en popularisering av hans avhandling Entrepreneurial Behavior and Business Performance. Utgångspunkten i boken är att den forskning som studerat entreprenörens personlighet har haft ett alldeles för smalt […]

Småföretaganders villkor kring sekelskiftet och framåt är temat i boken Snabbmat i automat av Karl Gratzer, forskare vid ESBRI. En hel bransch, automatrestauranger, har rekonstruerats genom ett mycket omfattande arbete. Automatrestaurangerna innebar att kunderna serverade sig själva ur automatens luckor som efterhand fylldes på med tallrikar från köket. Branschens utveckling relateras till den makroekonomiska utvecklingen […]

Företaget som barn, dvärg eller pygmé? Det är den terminologi som används för att diskutera tillväxt eller avsaknad av sådan i mindre företag i boken Att växa eller inte – organisationskunskap för småföretagare. Tomas Brytting, docent vid Handelshögskolan i Stockholm, presenterar ett lite annorlunda sätt att se på småföretag. Barnföretag utgörs av unga företag som […]

I Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence, and Growth kan temat sägas vara omvälvning. Boken täcker en rad områden. Bland annat teknologibaserar entreprenörskap, ekonomisk utveckling, identifiering av möjligheter samt internationellt entreprenörskap. I den sistnämnda menar författarna att teknologiska förändringar och ökad globalisering förändrar branschkonkurrensens utseende och alt detta är något som entreprenörer bör dra nytta av. […]

Den entreprenöriella processen med fokus på företagets tidiga liv är föremål för flertalet studier, så även i den amerikanska The Entrepreneurial Process av Paul Reynolds och Sammis White. Förutom detta behandlas även två mer specifika områden, nämligen kvinnors respektive etniska minoriteters entreprenörskap. Vad skiljer då kvinnors förutsättningar att starta företag från mäns? Författarna menar att […]

Hur kan ett samhälle förändras till att bli mer entreprenöriellt? Vad kan staten göra för att uppmuntra och stötta blivande entreprenörer? Många anser att teknologiska framsteg och därigenom minskad arbetslöshet kan komma till stånd om dessa frågor besvaras. I rapporten The Entrepreneurial Society har de entreprenöriella aktiviteterna i Storbritannien kartlagts. Författarna har sedan jämfört dessa […]

Visste du att 98 procent av företagen på Irland har färre än 50 anställda? Eller att forskning inom småföretag och entreprenörskap har väldigt låg status i Danmark? Det och mycket mer får man veta i boken Entrepreneurship and Small Business Research in Europe. Forskare från 16 europeiska länder beskriver hur forskningen på området ter sig […]

Vad är det som avgör om ett nystartat företag ska bli lönsamt och stabilt? Magnus Klofsten, docent vid Linköpings universitet, har i sin forskning koncentrerat sig på de så kallade hundåren i en företags liv. Han menar att utvecklingen de två första åren är kritisk för företagets överlevnad på sikt. Detta har utmynnat i Affärsplattformen. […]

Små teknikbaserade företag har haft en stark utveckling de senaste åren. Spinoff-effekterna har visat sig på flera områden, bland annat genom ökad sysselsättning och fler företag. I boken Technology, Innovation and Enterprise ger tio forskare, varav fyra från Sverige, sin syn på de små innovativa teknikföretagen. De fyra svenskarna är Besrat Tesfaye, Magnus Klofsten, Maria […]

“Vi lever i ett tidevarv där all känd kunskap numera sägs fördubblas på tio år. Med ökad kunskap ökar också förändringsbenägenheten i samhället och vi kommer allt längre bort från det trygga industrisamhället som vi varit vana vid under hela 1900-talet.” Så börjar professor Stig Ottosson sin bok Innovation och företagsförnyelse. Genom att sätta hela […]

Arkiv