Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Boktips

Här hittar du boktips inom fälten innovation, entreprenörskap och småföretagande.
De flesta böckerna är forskningsbaserade, men inte alltid.

Vad bör en investeringssugen affärsängel leta efter? Och hur ska entreprenören presentera sitt företag för den potentiella investeraren? Boken “Angel Investing” berättar allt som är värt att veta om finansiering via affärsänglar – både ur blivande änglars och entreprenörers perspektiv.I USA finns tre miljoner affärsänglar som varje år investerar sammanlagt 50 miljarder dollar i entreprenöriella […]

Efter Asienkrisen 1997 har det främst varit de stora asiatiska företagen som uppmärksammats i världspressen och i forskningen. Detta trots att det faktiskt var de små och medelstora företagen som drabbades hårdast. Enligt Philippe Régnier var det även de som var orsaken till den höga arbetslöshet som uppstod.Han har följt utvecklingen i Thailand sedan 1997. […]

I juni 1996 hölls en internationell konferens vid Jönköpings Internationella Handelshögskola med namnet Entrepreneurship, Small and Medium-Sized Enterprises and the Macroeconomy. Denna har utmynnat i en bok med samma namn där uppsatser från konferensen samlats. Boken är indelad i fyra delar där den första rymmer uppsatser om entreprenörskap, industriell dynamik och makroekonomi. I denna del […]

I Small Firms and Network Economies står småföretagens nätverkskontext i fokus. Det finns ett behov av att identifiera vilka krafter som är bärande för nätverk idag, enligt författaren Martin Perry. Den ensidiga bilden av nätverk som något progressivt, långsiktigt och demokratiskt behöver korrigeras. Ett antal typer av nätverk analyseras och Perrys slutsats är att externa […]

Den brittiska regeringen har länge försökt dämpa ekonomisk nedgång genom att stimulera småföretagandet och skapa en god företagskultur. Liknande ansträngningar förekommer även i många andra länder. I “Enterprise and Culture” beskriver Colin Gray småföretagsklimatet i Storbritannien.Den brittiska företagskulturen och även vilken typ av personer som startar småföretag diskuteras utförligt. En redogörelse för småföretagssektorns struktur ges, […]

“Your single-source guide to becoming an entrepreneur”. Det är den blygsamma undertiteln på boken “Mastering Enterprise”, en ny bok i Financial Times bokserie.Här får vi lära oss att identifiera och utveckla affärsmöjligheter, att konkretisera affärsidéer, hur man skaffar de resurser som krävs för att kunna implementera sin idé, hur man avslutar en affär, hur man […]

Boken “Competence, Governance and Entrepreneurship” är en produkt av en konferens med samma namn som genomfördes på Bornholm 1998. Redaktörerna Nicolai Foss och Volker Mahnke, båda verksamma vid Handelshögskolan i Köpenhamn, har samlat artiklar från både europeiska och amerikanska forskare som deltog i konferensen. Till stor del kretsar det kring två separata spår inom företagsekonomin: […]

Småföretagande anses ofta generera en rad positiva effekter som att skapa nya arbetstillfällen, ge upphov till ny teknologi och vitalisera samhällsekonomier. Trots detta har ganska liten uppmärksamhet fästs vid småföretagandets roll i ett vidare perspektiv. I boken Small Firms, Large Concerns undersöker ekonomiprofessorerna Konosuke Odaka och Minoru Sawai bland annat förhållandet mellan ekonomisk tillväxt och […]

Hur och varför utvecklas innovationer från koncept till verklighet? Det är frågan som behandlas i boken The Innovation Journey. Den är baserad på studier av ett antal innovationsprocesser, där man fokuserat just utveckling snarare än förutsättningar eller resultat. Undersökningen visar att innovationsprocessen varken präglas av medveten metodik eller slumpmässigt “trial and error”- lärande. Istället liknas […]

Mer än tio års forskning ligger till grund för boken The Origin and Evolution of New Businesses. Författaren Amar Bhidé vill avmystifiera tänkandet kring entreprenörskap och undersöka möjligheter och svårigheter i uppstartandet av nya företag. Han punkterar gamla föreställningar om den perfekt organiserade och finansierade företagsstarten, och menar att många framgångsrika företag började som små […]

Den som försökt starta ett företag vet hur mycket som måste tas i beaktande, och hur mycket som kan gå fel. “The Essence of Small Business” av Colin Barrow är en praktisk handbok i småföretagande som på ett lättfattligt sätt tar upp viktiga aspekter som en småföretagare bör begrunda. Val av företagsform, hur verksamheten skall […]

Namnet lovar mycket – The Book of Entrepreneurs’ Wisdom. Kanske ryms inte all entreprenöriell visdom i världen mellan pärmarna, men väl en hel del framgångshistorier från ett femtiotal entreprenörer. Boken innehåller förstahandsinformation i form av berättelser om hur de till exempel startat företagen, skaffat kapital och hanterat risker. Redaktören Peter Krass har blandat nutida kändisentreprenörer […]

Sök

Arkiv