”Startups är avgörande för en fungerande arbetsmarknad”

Anna-Karin
Florén
DELA
John Haltiwanger. Foto: Entreprenörskapsforum.

Följande text publicerades även under vinjetten ”Porträttet” i Entré nr 2, 2020:

John Haltiwanger vill se mer entreprenörskap efter coronakrisen:

Det värsta som kan hända nu är att vi får en långvarig nedgång av antalet nya startups, menar John Haltiwanger. Han har ägnat hela sitt forskarliv åt att studera omsättning av jobb och produktivitetstillväxt.

– Det har varit en etablerad sanning att flest nya jobb skapas i småföretag – men det är faktiskt en myt, säger John Haltiwanger, professor vid University of Maryland, USA.

I början av 1990-talet inledde han, tillsammans med kollegorna Steven Davis och Scott Schuh, longitudinella och ingående studier av arbetsmarknadsstatistik. Målet var att ta reda på hur och var arbetstillfällen skapas och försvinner.

De fick tillgång till data från den amerikanska motsvarigheten till SCB, U.S. Census Bureau, och började titta på inflöden, utflöden och uppsägningar. Arbetet utmynnade i boken Job Creation and Destruction – numera en klassiker. I dag används forskarnas analysmodeller i stora delar av världen.

– Det är roligt att vårt arbete har fått så stort genomslag. På 1990-talet gjordes inte den här typen av studier. Men nu har också utvecklingsländer databaser som gör det möjligt att följa uppkomst och avveckling av arbetstillfällen.

Haltiwangers tidiga forskning visar att nya jobb inte skapas i alla småföretag, utan i unga snabbväxande företag. De mer långsiktigt hållbara arbetstillfällena finns i etablerade storföretag. För sin forskargärning har John Haltiwanger tilldelats årets Global Award for Entrepreneurship Research.

Intervjun genomförs mitt under coronakrisen. Antalet permitteringar, varsel och uppsägningar är alarmerande. Experter jämför de ekonomiska effekterna av pandemin med 1930-talsdepressionen. Stater driver igenom tidernas mest omfattande krispaket för att underlätta konsumtion och stödja företag.

– Det är helt avgörande att vi uppmuntrar entreprenörskap när de mest akuta effekterna av coronapandemin har lagt sig. Vi är beroende av småföretag med tillväxtpotential för en fungerande arbetsmarknad, säger John Haltiwanger.

Misslyckas vi med att skapa förutsättningar för nya startups, finns en risk att vi hamnar i långvarig lågkonjunktur, anser han. Efter finanskrisen har Haltiwanger ägnat en stor del av sitt arbete åt att hitta förklaringar till den låga produktivitetstillväxt som har präglat USA:s ekonomi sedan dess.

– Konsekvenserna av finanskrisen blev mycket långvariga. Vi lever med dem fortfarande. Vår forskning visar att den låga produktivitetstillväxten efter finanskrisen delvis är en följd av att en hel generation startups slogs ut.

Det var, enligt John Haltiwanger själv, en naiv fascination för vad som verkade vara ett glamouröst yrkesliv, som ledde honom in på den akademiska banan. I och för sig var han redan inskriven på Brown University, ett av USA:s ansedda Ivy League-universitet, när han lärde känna sin forskarförebild.

– Brown University är ett dyrt universitet. När jag blev antagen till en kurs i matematik, lovade jag min pappa att själv betala terminsavgiften. Jag tog alla jobb jag kunde få. Till exempel hjälpte jag till med städning hemma hos en professor vars hus renoverades, berättar John Haltiwanger.

Professorn var William Poole, rådgivare till Vita huset och senare direktör för Federal Reserve Bank i St Louis.

– Han reste mycket, träffade presidenten och hade stort inflytande på den amerikanska ekonomin. Då förstod jag förstås inte hur mycket han arbetade, och hur krävande det är att ha ett arbetsliv på resande fot. Men jag fick många intressanta pratstunder med William. Jag gick på hans föreläsningar också.

Tillbaka i samtiden har vi inte bara coronakrisen att förhålla oss till. Fossilberoendet ska avvecklas och nya former av energiproduktion, AI, elektrifiering och robotisering kommer få betydande inverkan på vårt sätt att leva, konsumera och arbeta.

– Om man sätter utvecklingen i perspektiv, så har teknisk förändring pågått under årtionden. Människor har alltid hittat sätt att förhålla sig till det, men vissa perioder i historien har varit omvälvande, säger Haltiwanger.

Han nämner USA:s stålindustri, som gjorde stora förluster under 1980-talet på grund av eftersatt teknologi och dyra energikällor. Andra länder kunde producera stål mer kostnadseffektivt. U.S. Steel förlorade en halv miljon jobb på sex månader. En likartad kalldusch drabbade USA när Kina på kort tid tog över en stor del av världens tillverkningsindustri i början av 2000-talet – Kinachocken, som Haltiwanger kallar den.

– Att entreprenörer gör nya saker och samtidigt sätter press på gamla företag är i grunden bra. Det leder till ett hälsosamt näringsliv och ska uppmuntras. Men när förändringen är drastisk blir processen skev.

Vid ekonomisk uppgång flyttar arbetstillfällen direkt från en arbetsgivare till en annan. En arbetstagare behöver inte ens uppleva det som högkonjunktur. Under lågkonjunktur kan en trend med färre arbetstillfällen och minskad konsumtion ge en nedåtgående spiral.

– Vid lågkonjunktur är det särskilt viktigt att arbetstillfällen flyttar till sektorer med hög produktivitet, för att få en produktivitetstillväxt på aggregerad nivå.

Men att veta vilka företag som kommer att bli snabbväxande är inte enkelt, och företagsstöden är allt annat än träffsäkra, menar John Haltiwanger.

– Efter finanskrisen försökte vi nå småföretag med stödåtgärder. Och vi ser något liknande hända nu, när guvernörerna försöker påverka den amerikanska riksbanken att öka utlåningen till småföretag för att mildra effekterna av pandemin.

– Problemet är att företag som är i sin linda, eller idéer och innovationer som inte ens har hunnit bli formella företag, är svåra att identifiera. Ofta pratar man om techföretagen. Men det har ju gått bra för Starbucks och Fedex, som många initialt var skeptiska till, säger han.

Ett annat och mer hoppingivande skäl till varför USA och västvärlden har låg produktivitetstillväxt för närvarande, kan faktiskt vara den snabba tekniska utvecklingen.

– I min forskning ser jag flera bevis för att det speglar ett fenomen som återkommer när många entreprenörer befinner sig i en experimentell fas. Då sjunker produktiviteten. På 1990-talet, när laser, datorer och halvledare utvecklades, finns en liknande kurva. I backspegeln ser vi hela kohorter av unga experimentella företag misslyckas.

Följaktligen bör produktiviteten alltså öka när de nya innovationerna är etablerade. Men säker kan man inte vara.

– Kanske har världen förändrats, säger John Haltiwanger.

Kontakta haltiwan@econ.umd.edu

Mer av John

Measuring Entrepreneurial Businesses: Current Knowledge and Challenges. University of Chicago Press, 2017 (redaktör tillsammans med Erik Hurst, Javier Miranda och Antoinette Schoar).

Declining Dynamism, Allocative Efficiency, and the Productivity Slowdown. American Economic Review, nr 5, vol 107, 2017 (tillsammans med Ryan A Decker, Ron S Jarmin och Javier Miranda).

Where has all the skewness gone? The decline in high-growth (young) firms in the U.S. European Economic Review, vol 86, 2016 (tillsammans med Ryan A Decker, Ron S Jarmin och Javier Miranda).

Economic Turbulence: Is a Volatile Economy Good for America? University of Chicago Press, 2008 (tillsammans med Clair Brown och Julia Lane).

Job Creation and Destruction. MIT Press, 1996 (tillsammans med Steven J Davis och Scott Schuh).

Mer om John

Bakgrund Bachelorexamen i tillämpad matematik och ekonomi från Brown University. Disputerade vid Johns Hopkins University 1981. Har tjänstgjort som forskarassistent vid University of California, Johns Hopkins University och University of Maryland. 1990 blev han professor vid University of Maryland och sedan 2013 innehar han The Dudley and Louisa Dillard Professorship in Economics vid samma universitet.

Fritid ”Min fru brukar fråga om jag någonsin gör något annat än jobbar…” Läser mycket, även på fritiden. Han har till exempel läst allt av Charles Dickens och menar att det är det bästa sättet att lära sig om hur ekonomin fungerade under 1800-talet. Springer gärna i Rock Creek Park som bjuder på naturupplevelser med prärievargar, hjortar och rävar, nära hemmet i Washington, D.C.

Aktuell Mottagare av Global Award for Entrepreneurship Research 2020. Priset har delats ut sedan 1996 och består av statyetten Guds hand av Carl Milles och 100 000 euro. Prisets grundare är Entreprenörskapsforum, Institutet för näringslivsforskning är medgrundare och Vinnova är medfinansiär. Donator är Lars Becksell. Prisutdelningen skulle ha genomförts i maj men är uppskjuten på grund av coronapandemin.———–

1248

DELA