Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Vem vågar finansiera nästa Tesla?

Kort om föreläsningen:

Finansbranschen går med stora steg mot mer hållbarhet, men det kan vara svårt att veta om satsningarna på hållbarhet och innovation leder till önskat resultat. Delningsföretag och cirkulära företag drivs av andra logiker än traditionell tillverkning och konsumtion. Därför behövs också nya verktyg för att värdera dem. Bilmärket Tesla finansierades initialt till stor del av Elon Musks egna kapital. Om han hade varit tvungen att vända sig till traditionella banker, hade de innovativa elbilarna kanske aldrig kunnat tillverkas.

Kent Eriksson och Malin Malmström är båda professorer och föreståndare för det nya, tvärvetenskapliga forskningscentrumet Sustainable Finance Lab. Centrumet ska öka kunskapen om alla typer av finansiärer och hela förloppet, från startupkapital till börsnotering och internationalisering, med fokus på hållbarhet. 8 juni medverkar Eriksson och Malmström i ett Estrad:webbinarium.

Talarna kommer bland annat att diskutera följande frågor:
• Hur ska finansiärer få rätt kunskap för att göra hållbara satsningar?
• Vad behöver hållbara och cirkulära företag tänka på när de söker finansiering?
• Vad säger den senaste forskningen på området?

Det finns möjlighet att ställa frågor under webbinariet.

Kent Eriksson och Malin Malmström intervjuades i Entré nr 1, 2021, Läs artikeln.

Kort om föreläsaren/föreläsarna:

Kent Eriksson är professor vid KTH, chef för Center of Construction Efficiency och föreståndare för Sustainable Finance Lab. Hans forskning rör bygg-, fastighets- och finanssektorn. Han studerar hur finanssektorn understödjer hållbar samhällsekonomisk utveckling, samt hur myndigheter kan underlätta för människor och företag i samhället att använda infrastruktur och infrastrukturtjänster. Eriksson har tidigare varit gästprofessor både vid Stanford University och Åbo Akademi.

Malin Malmström är professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet och föreståndare för Sustainable Finance Lab. Hennes forskning rör främst social hållbarhet. Hon har bland annat undersökt vilken betydelse genus har när finansiering ska fördelas till entreprenörer. För närvarande genomför Malmström ett forskningsprojekt om hur maskinlärande algoritmer kan vara till hjälp för att komma tillrätta med genusbias i beslutsfattande.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Samarbeta med Esbri

För en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Mest läst

Sök

Arkiv