Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Så stärker vi entreprenörskapet efter covid-19

Kort om föreläsningen:

I kölvattnet av coronakrisen behövs det en politik för en stark och inkluderande tillväxt. Hur kan konkurrenskraften stärkas med hjälp av entreprenörskap och innovationer, och vad krävs för ett mer produktivt företagande? Under detta webbinarium presenteras förslag till hur de institutionella ramverken i Sverige och andra länder kan stärkas för att höja medborgarnas livskvalitet och samtidigt göra oss bättre förberedda för nästa kris.

Genom att rikta medborgarnas kreativitet, talang och resurser mot nya satsningar kan Europa återvända till en innovationsdriven tillväxt som är socialt och ekologiskt hållbar, menar nationalekonomerna Niklas Elert och Magnus Henrekson. Föreläsarna publicerar i dagarna artikeln ”Innovative Entrepreneurship as a Collaborative Effort: An Institutional Framework” i den tongivande vetenskapliga tidskriften Foundations and Trends in Entrepreneurship. Artikeln är kulmen på ett forskningssamarbete mellan nio europeiska akademiska institutioner som finansierats av EU-kommissionen.

Under webbinariet presenterar talarna sina förslag på reformer inom sex områden:
• rättsstaten och skydd av äganderätt
• beskattning
• finans- och kapitalmarknader
• arbetsmarknader och socialförsäkringssystem
• öppna produktmarknader
• mobilisering av humankapital för entreprenörskap

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till talarna under webbinariet.

Kort om föreläsaren/föreläsarna:

Niklas Elert är fil.dr och forskar på IFN bland annat om samspelet mellan institutioner och entreprenörskap, snabbväxande företag, hur man stimulerar entreprenörskap och innovationer och om vad som får företag att starta och växa. Han är författare till boken Människoapans Utmaning, om sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljö. Tidigare har han jobbat som ledarskribent, bland annat på Expressen.

Magnus Henrekson är professor och var vd för IFN mellan 2005 och 2020. Hans forskning är inriktad på institutionella regelverks betydelse för branschsammansättning, företagsstruktur, företagstillväxt och graden av nyföretagande. Andra områden som han har intresserat sig för är ägarstruktur och sjukskrivningsregler. Magnus Henrekson har även omfattande erfarenhet som rådgivare, styrelseledamot och föredragshållare i både näringsliv och offentlig sektor.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Samarbeta med Esbri

För en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Mest läst

Sök

Arkiv