Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

På spaning efter de mellanstora företagen

Kort om föreläsningen:

Som en viktig förklaring till den svaga sysselsättningsutvecklingen i näringslivet hävdas ofta att tillväxtviljan bland de små företagen är liten. Ett antal studier har dokumenterat denna bristande vilja. Magnus Henrekson och Dan Johansson har i sin studie “På spaning efter de mellanstora företagen” studerat företag i olika storleksklasser från 1968 till 1993 och sysselsättningens storleksutveckling sedan 1984. Studien indikerar att de mellanstora företagen haft en svag utveckling. Författarnas analys av de institutioner och spelregler som styrt företagandets villkor visar att oförmånliga villkor kan vara en viktig förklaring till att de små företagen hämmats i sin tillväxt.

Kort om föreläsaren/föreläsarna:

Docent Magnus Henrekson är verksam vid Industriens utredningsinstitut (IUI). Under de senaste fem åren har han framför allt intresserat sig för orsakerna till varför den ekonomiska tillväxten varierar mellan olika länder, och inte minst varför tillväxten varit svag i Sverige det senaste kvartsseklet. Henrekson har nyligen avslutat en studie om industripolitik, beskattning och sysselsättning. Ekonomie licenciat Dan Johansson är verksam vid IUI. Han forskar om hur samhällets “spelregler” (lagar och regler) påverkar den industriella dynamiken. Utgångspunkten är den schumpeterianska teoribildningen där företagandet ses som en entreprenöriell process. Regelsystemet påverkar sedan entreprenörens vilja och möjlighet att driva och expandera företaget.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Samarbeta med Esbri

För en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Mest läst

Sök

Arkiv