Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Hur kan vi stärka det europeiska entreprenörskapet?

Kort om föreläsningen:

På höstens första Estrad tar vi oss an de stora frågorna. Hur kan EUs konkurrenskraft stärkas med hjälp av entreprenörskap? Vad krävs för ett mer produktivt företagande? Niklas Elert och Magnus Henrekson, båda forskare på IFN, presenterar förslag till hur EU kan reformeras för att höja medborgarnas livskvalitet och samtidigt stärka EUs konkurrenskraft på den globala marknaden.

Föreläsarna har, tillsammans med Mark Sanders vid Utrecht University, skrivit boken ”The Entrepreneurial Society: A Reform Strategy for the European Union” (Springer, 2019). Den bygger på studier från Fires, ett nyligen avslutat forskningsprogram inom nio europeiska akademiska institutioner som finansierats av EU-kommissionen.

Genom att rikta medborgarnas kreativitet, talang och resurser mot nya satsningar kan Europa återvända till socialt och ekologiskt hållbar, samt innovationsdriven tillväxt, menar forskarna. De konstaterar också att reformer kan bidra till att vända den populistiska nationalistiska våg som sveper över Europa.

Under föreläsningen diskuterar Elert och Henrekson konkreta reformer inom sex områden: rättsstaten och skydd av äganderätt, beskattning, finans- och kapitalmarknader, arbetsmarknader och socialförsäkringssystem, öppna produktmarknader samt mobilisering av humankapital för entreprenörskap.

Föreläsningen genomförs under mässan Ekonomi & Företag, och följs av mingel. Passa på att ta del av mässans utställningar och övriga seminarieprogram. Du behöver registrera dig till mässan – kostnadsfritt – för att få en biljett.

Varmt välkommen!

Kort om föreläsaren/föreläsarna:

Niklas Elert är filosofie doktor och forskar på IFN om samspelet mellan institutioner och entreprenörskap, snabbväxande företag, hur man stimulerar entreprenörskap och innovationer och om vad som får företag att starta och växa. Elert är författare till boken ”Människoapans utmaning”, som handlar om sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljö. Tidigare har han jobbat som ledarskribent, bland annat på Expressen.

Magnus Henrekson är professor och vd för IFN sedan 2005. Hans forskning är inriktad på institutionella regelverks betydelse för branschsammansättning, företagsstruktur, företagstillväxt och graden av nyföretagande. Andra områden som han har intresserat sig för är ägarstruktur och sjukskrivningsregler. Förutom akademiska meriter har Henrekson erfarenhet som rådgivare, styrelseledamot och föredragshållare i både näringsliv och offentlig sektor.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Samarbeta med Esbri

För en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Mest läst

Sök

Arkiv