Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Hur hanterar företag sina immateriella tillgångar?

Kort om föreläsningen:

Patent, varumärken och design är några av de mest kända immateriella tillgångarna. Men det kan också vara företagshemligheter, tillverkningsprocesser, databaser m.m. Trots att de immateriella tillgångarna är avgörande för en stor del av företagets värde är den generella kunskapen om dem låg.

Att företag saknar kunskap kring immaterialrättsfrågor kan leda till problem, och det finns inte heller några enkla svar om vilken typ av skydd eller strategi som lämpar sig bäst. Varje företag behöver se över sin situation, och formulera en lämplig IP-strategi. Marcus Holgersson menar att det för startups kan vara centralt att möjliggöra flexibilitet i sin IP-strategi, eftersom affärsmodellerna ofta förändras mycket över tid.

Under webbinariet kommer bland annat följande frågor att diskuteras:
• Vad är kopplingen mellan öppen innovation och IP-strategi?
• Hur kan företag uppnå flexibla IP-strategier?
• Behövs patent för att få riskkapital?

Kort om föreläsaren/föreläsarna:

Marcus Holgersson är docent vid avdelningen för entreprenörskap och strategi på Chalmers. Hans forskning och undervisning berör management, ekonomi och strategier för innovation och immateriella tillgångar. Marcus har varit gästforskare vid Göteborgs universitet, Stanford University och UC Berkeley.

Anna Lundqvist är målgruppsansvarig för små- och medelstora företag på PRV. Hennes uppgift är att kunskapshöja företagen, så att de ser värdet i immateriella tillgångar, kan ta medvetna beslut och därmed bli konkurrenskraftigare. Anna är patentingenjör i botten, men pratar numera sällan patent och aldrig på patentiska.

Kjell-Håkan Närfelt arbetar på Vinnova med strategifrågor kopplat till innovation i små- och medelstora företag. Att utveckla immateriella tillgångar och omsätta dem i nytt värdeskapande och stärkt konkurrenskraft är därför ett prioriterat område för honom. Han har en lång industriell bakgrund där han i olika positioner arbetat med entreprenörskap, innovations- och affärsutveckling, samt riskkapitalinvesteringar.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Samarbeta med Esbri

För en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Mest läst

Sök

Arkiv