Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Coronomin och dess effekter på entreprenörskap och innovation

Kort om föreläsningen:

Covid-19-pandemin har slagit hårt mot världsekonomin. Det är en historisk kris som har stor påverkan på samhället och ekonomin i stort, och självklart även på innovation och entreprenörskap. Den ekonomiska kris som uppstått på grund av pandemin skiljer sig från tidigare kriser på flera punkter, Martin Henning kallar den ”coronomi”. Pandemin påverkar både individers och företags beteende i hög grad. Individers konsumtionsmönster har drastiskt förändrats, och företag tvingas anpassa sin verksamhet avseende bland annat hållbarhet, affärsmodeller och värdekedjor. Allt för att överleva.

Forskarna Susanne Arvidsson, Martin Henning och Per Kristensson medverkar i höstens första Estrad:webbinarium där de utifrån sina olika forskningsområden (företagsekonomi, ekonomisk geografi och psykologi) diskuterar en rad frågor kring hur coronomin påverkar innovation och entreprenörskap samt samhället i stort.

– Kommer individers och företags förändrade beteenden när det gäller hållbarhet att finnas kvar även efter pandemin?
– Är det svårare för nystartade bolag att etablera sig i osäkra tider? Varför är det så?
– Hur påverkas innovation och entreprenörskap av krisen?
– Hur ser framtiden ut? Tänkbara scenarier?

Under webbinariet finns möjlighet att ställa frågor till talarna.

Kort om föreläsaren/föreläsarna:

Susanne Arvidsson är docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Under drygt 20 år har hon bedrivit framgångsrik forskning kring olika hållbarhetsfrågor relaterat till Agenda 2030 från ett finansierings- och redovisningsperspektiv. Hon leder flera interdisciplinära forskningsprojekt och är ofta engagerad i olika hållbarhetsutbildningar för företag, ledningsgrupper och styrelser. Susanne är ordförande i Dagens Industris rankning av hållbara bolag samt grundare av hållbarhetskonferensen SUBREA med ett internationellt nätverk bestående av över 200 företag, myndigheter, NGOs och forskare.

Martin Henning är professor i ekonomisk geografi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Martins forskning rör långsiktig regional utveckling. Just nu intresserar han sig främst för hur den ekonomiska globaliseringen har lett till funktionell specialisering i regioner, och hur regioner blivit delar av komplexa internationella produktionsnätverk. Martin har just slutfört ett arbete om jobbutveckling och inkomstpolariseringen i svenska kommuner tillsammans med Rikard Eriksson.

Per Kristensson är professor i psykologi vid Karlstads universitet och föreståndare för CTF, Centrum för tjänsteforskning. CTF är en av Sveriges största samhällsvetenskapliga forskargrupper och har över 70 forskare som studerar värdeskapande i organisationer, innovation, nya affärsmodeller och framtidens kundbeteende. Pers forskning tangerar dessa forskningsområden och han publicerade nyligen en bok tillsammans med filosofen Klas Hallberg om hur kunder tänker: ”I kundens skor” (Volante, 2020).

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Samarbeta med Esbri

För en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Mest läst

Sök

Arkiv