Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Cirkulära affärsmodeller för entreprenörer

Kort om föreläsningen:

Hur kan entreprenörer och företagsledare hantera övergången till cirkulära – och radikalt mer resurseffektiva – affärsmodeller? Utmaningarna med ett sådant skifte är många, och berör områden som design, organisation, finansiering och partnerskap. Att förstå utmaningarna, men också se möjligheterna och framgångsfaktorerna, är avgörande för att lyckas.

Det menar RISE-forskarna Derek Diener, Ann-Charlotte Mellquist och Thomas Nyström. Under denna föreläsning berättar de om viktiga vägval och möjligheter, med praktiska exempel på affärsmodellsinnovation hämtade från branscher som fordon, tunga fordonsdäck och kontorsmöbler.

Forskarna konstaterar att när affärslogiken för etablerade företag utmanas och måste utvecklas – eller ändras helt – blir de etablerade företagens situation mer lik situationen för en startup. Nya synsätt och logiker måste testas såväl internt som externt. Internt påverkas organisation, finansiering, nyckeltal och hela ekonomimodellen. Externt måste nya samarbeten och partnerskap med leverantörer, finansiärer och andra intressenter etableras, och nya affärsekosystem utvecklas.

Kanske behövs också nya tekniska lösningar, kopplade till exempelvis framtidsadaptiv design, sensorer och digitalisering. Allt detta kräver entreprenörskap (eller intraprenörskap) på alla nivåer i företaget – och ett tydligt ledarskap.

Föreläsningen genomförs i samarbete mellan ESBRI och RISE.

Kort om föreläsaren/föreläsarna:

Derek Diener la fram avhandlingen “Scrap happens, but does it have to? On the potential of increasing machine component reuse” vid Chalmers 2017. Han är verksam som seniorforskare vid RISE Sustainable Business, och forskar om tillverkande företags möjligheter att forma cirkulära affärsekosystem. Diener har erfarenhet från både miljömanagement och hållbarhetsfokuserade projekt hos aktörer i flyg- och tillverkningsindustrin, och har bl a publicerat artiklar om återvinning av olika komponenter inom bilindustrin.

Ann-Charlotte Mellquist har en MSc i internationell ekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt en MBA i Innovation, Enterprise and Circular Economy från Bradford University, School of Management, Storbritannien. Mellquist är seniorforskare på RISE Sustainable Business sedan 2015 och har publicerat artiklar framför allt inriktade mot cirkulär finansiering. Dessutom har hon mångårig erfarenhet som ekonom, controller, konsult och projektledare i ett flertal branscher inom bl a IT, tillverkande industri, logistik och service.

Thomas Nyström har en masterexamen i industriell design från Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet, samt en licentiatexamen i design för cirkulära affärsmodeller. Nyström är seniorforskare på RISE Sustainable Business sedan 2013 med inriktning främst på hur affärs- och designlogiker kan samverka i tillverkningsindustrin vid implementering av cirkulära affärsmodeller. Han har också mångårig erfarenhet som designer och projektledare i ett flertal branscher inom bl a IT och tillverkningsindustri.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Samarbeta med Esbri

För en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Mest läst

Sök

Arkiv