Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Är det tillräckligt med innovation i innovationspolitiken?

Kort om föreläsningen:

Att innovation är viktigt för samhällets utveckling är det få som ifrågasätter. Därför satsar regeringar runt om i världen på att stimulera innovation på olika sätt. En fråga som sällan diskuteras är om det är tillräckligt med innovation i innovationspolitiken. Alltså – hur innovativ är innovationspolitiken? Och vilka hinder finns för en riktigt innovativ innovationspolitik. Eller, ska den vara innovativ?

Under senare delen av 2020 kom utredningen ”Innovation som drivkraft – från forskning till nytta” (SOU 2020:59) samt forsknings- och innovationspropositionen ”Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige” som regeringen lade fram precis innan jul. Båda är viktiga inslag i en diskussion om innovationspolitik. Men båda har mest fokus på forskning och högre utbildning, och innovationspolitiken är bredare än så. Därför kommer vi även att diskutera frågorna ur ett bredare perspektiv.

Under webbinariet medverkar ledande forskare, politiker och utförare av innovationspolitik för att vi ska belysa frågorna från flera olika perspektiv. Det kommer även att finnas möjlighet för dig som deltagare att ställa frågor.

Kort om föreläsaren/föreläsarna:

Från forskningen:
Maureen McKelvey är professor vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och en av Sveriges ledande forskare kring innovationsfrågor. Hennes forskning är framförallt fokuserad på ”innovationsekonomi” och den samhälleliga och politiska kontexten för innovation.

Sverker Sörlin är professor vid KTH och mångsidig författare och debattör. Hans forskning sträcker sig över många områden såsom vetenskapshistoria, forskningspolitik och innovationssystem.

Från utförarna:
Darja Isaksson är generaldirektör för Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet. Hon har grundat och varit vd för flera företag samt medlem av regeringens nationella innovationsråd åren 2015-1018.

Pia Sandvik är vd för Rise – ett helstatligt forskningsinstitut. Hon har bland annat varit rektor för Luleå tekniska universitet och länsråd i Jämtlands län.

Från politiken:
Åsa Eriksson är riksdagsledamot (S) och ledamot i näringsutskottet.

Lars Hjälmered är riksdagsledamot (M) och ordförande i näringsutskottet.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Samarbeta med Esbri

För en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Mest läst

Sök

Arkiv