Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Äldres företagande – vad bidrar det till och för vem?

Kort om föreläsningen:

Sverige har en stor andel äldre företagare, hela 13% av de som är 66-70 år driver företag, jämfört med 4% av de som är 26-30 år. Vilka av de äldre är det då som startar företag och vad är orsaken till att de väljer företagande? Finns det en outnyttjad resurs bland seniorerna?

Under det kostnadsfria Estrad:webbinariet kommer Carin Holmquist och Elisabeth Sundin att presentera fakta från projektet ”Äldre som företagare”. I projektet har ett stort antal studier genomförts som bidragit till värdefull ny kunskap kring äldres företagande. Studierna bygger både på kvantitativa data från SCB och på kvalitativa data från intervjuer med företagare.

Under webbinariet kommer bland annat följande frågor att belysas:
• vem är ”äldre”?
• vad kännetecknar de äldre som företagare, homogenitet eller heterogenitet?
• vad säger äldres företagande om företagande i allmänhet? Vilka likheter och/eller skillnader finns?
• är företagande ett sätt för äldre att undkomma åldersdiskriminering på arbetsmarknaden?
• är företagande ett sätt för äldre att ”äntligen” få göra något de länge drömt om?
• vad betyder äldres företagande för ekonomin?

Det kommer att finnas möjligheter att ställa frågor till föreläsarna.

Kort om föreläsaren/föreläsarna:

Carin Holmquist är professor emerita i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Hennes forskning rör småföretagens villkor ur olika aspekter, bland annat deras internationalisering och strategier. Hon forskar också om entreprenörskap relaterat till kön, ålder samt kontextuella förutsättningar.

Elisabeth Sundin är professor emerita i företagsekonomi vid Linköpings universitet. Hon har i decennier forskat om små och medelstora företag och entreprenörskap ur olika perspektiv, exempelvis relativt den offentliga sektorns omvandling, och köns/genusdimensioner. De senaste tio åren har hennes forskning inriktat sig på betydelsen av ålder.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Samarbeta med Esbri

För en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Mest läst

Sök

Arkiv