Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Så stärker vi entreprenörskapet efter covid-19

Datum:
Föreläsare: Filosofie doktor Niklas Elert och professor Magnus Henrekson, Institutet för näringslivsforskning (IFN)

Om föreläsningen:

I kölvattnet av coronakrisen behövs det en politik för en stark och inkluderande tillväxt. Hur kan konkurrenskraften stärkas med hjälp av entreprenörskap och innovationer, och vad krävs för ett mer produktivt företagande? Under detta webbinarium presenteras förslag till hur de institutionella ramverken i Sverige och andra länder kan stärkas för att höja medborgarnas livskvalitet och samtidigt göra oss bättre förberedda för nästa kris.

Genom att rikta medborgarnas kreativitet, talang och resurser mot nya satsningar kan Europa återvända till en innovationsdriven tillväxt som är socialt och ekologiskt hållbar, menar nationalekonomerna Niklas Elert och Magnus Henrekson. Föreläsarna publicerar i dagarna artikeln ”Innovative Entrepreneurship as a Collaborative Effort: An Institutional Framework” i den tongivande vetenskapliga tidskriften Foundations and Trends in Entrepreneurship. Artikeln är kulmen på ett forskningssamarbete mellan nio europeiska akademiska institutioner som finansierats av EU-kommissionen.

Under webbinariet presenterar talarna sina förslag på reformer inom sex områden:
• rättsstaten och skydd av äganderätt
• beskattning
• finans- och kapitalmarknader
• arbetsmarknader och socialförsäkringssystem
• öppna produktmarknader
• mobilisering av humankapital för entreprenörskap

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till talarna under webbinariet.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Sprid er forskning i Esbris kanaler

Samarbeta med Esbri och sprid kännedomen om er forskning. Ett smart sätt att nå rätt in i målgruppen.

Mest läst

Sök

Arkiv