Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

På spaning efter de mellanstora företagen

Datum:
Föreläsare: Docent Magnus Henrekson, Handelshögskolan i Stockholm och ekonomie licenciat Dan Johansson, IUI

Om föreläsningen:

Som en viktig förklaring till den svaga sysselsättningsutvecklingen i näringslivet hävdas ofta att tillväxtviljan bland de små företagen är liten. Ett antal studier har dokumenterat denna bristande vilja. Magnus Henrekson och Dan Johansson har i sin studie “På spaning efter de mellanstora företagen” studerat företag i olika storleksklasser från 1968 till 1993 och sysselsättningens storleksutveckling sedan 1984. Studien indikerar att de mellanstora företagen haft en svag utveckling. Författarnas analys av de institutioner och spelregler som styrt företagandets villkor visar att oförmånliga villkor kan vara en viktig förklaring till att de små företagen hämmats i sin tillväxt.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Sprid er forskning i Esbris kanaler

Samarbeta med Esbri och sprid kännedomen om er forskning. Ett smart sätt att nå rätt in i målgruppen.

Mest läst

Sök

Arkiv