Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Hur hanterar företag sina immateriella tillgångar?

Datum:
Föreläsare: Docent Marcus Holgersson, Chalmers. Under webbinariet medverkar också Anna Lundqvist, PRV samt Kjell-Håkan Närfelt, Vinnova.

Om föreläsningen:

Patent, varumärken och design är några av de mest kända immateriella tillgångarna. Men det kan också vara företagshemligheter, tillverkningsprocesser, databaser m.m. Trots att de immateriella tillgångarna är avgörande för en stor del av företagets värde är den generella kunskapen om dem låg.

Att företag saknar kunskap kring immaterialrättsfrågor kan leda till problem, och det finns inte heller några enkla svar om vilken typ av skydd eller strategi som lämpar sig bäst. Varje företag behöver se över sin situation, och formulera en lämplig IP-strategi. Marcus Holgersson menar att det för startups kan vara centralt att möjliggöra flexibilitet i sin IP-strategi, eftersom affärsmodellerna ofta förändras mycket över tid.

Under webbinariet kommer bland annat följande frågor att diskuteras:
• Vad är kopplingen mellan öppen innovation och IP-strategi?
• Hur kan företag uppnå flexibla IP-strategier?
• Behövs patent för att få riskkapital?

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Sprid er forskning i Esbris kanaler

Samarbeta med Esbri och sprid kännedomen om er forskning. Ett smart sätt att nå rätt in i målgruppen.

Mest läst

Sök

Arkiv