Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Hindrances and Obstacles for Start-ups and Growing Firms

– The US Example

Datum:
Föreläsare: Professor William B. Gartner, University of Southern California, USA

Om föreläsningen:

Professor Gartner är en av de främsta forskarna inom entreprenörskapsområdet. För närvarande innehar han Henry W. Simonsen-professuren vid University of Southern California. Professor Gartner är en ledande auktoritet när det gäller forskning om entreprenörskap och utveckling av nya företag. För närvarande arbetar han med ett projekt om hur det lokala klimatet (t ex allmänhetens säkerhet, transporter, närområdets miljö och tillstånd från myndigheter) påverkar överlevnad och tillväxt i nya och små företag. Han är även involverad i försök som går ut på att underlätta samarbetet mellan nystartade företag och lokala – regionala myndigheter.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Sprid er forskning i Esbris kanaler

Samarbeta med Esbri och sprid kännedomen om er forskning. Ett smart sätt att nå rätt in i målgruppen.

Mest läst

Sök

Arkiv