Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Coronomin och dess effekter på entreprenörskap och innovation

Datum:
Föreläsare: Docent Susanne Arvidsson, Lunds universitet samt professorerna Martin Henning, Göteborgs universitet och Per Kristensson, Karlstads universitet

Om föreläsningen:

Covid-19-pandemin har slagit hårt mot världsekonomin. Det är en historisk kris som har stor påverkan på samhället och ekonomin i stort, och självklart även på innovation och entreprenörskap. Den ekonomiska kris som uppstått på grund av pandemin skiljer sig från tidigare kriser på flera punkter, Martin Henning kallar den ”coronomi”. Pandemin påverkar både individers och företags beteende i hög grad. Individers konsumtionsmönster har drastiskt förändrats, och företag tvingas anpassa sin verksamhet avseende bland annat hållbarhet, affärsmodeller och värdekedjor. Allt för att överleva.

Forskarna Susanne Arvidsson, Martin Henning och Per Kristensson medverkar i höstens första Estrad:webbinarium där de utifrån sina olika forskningsområden (företagsekonomi, ekonomisk geografi och psykologi) diskuterar en rad frågor kring hur coronomin påverkar innovation och entreprenörskap samt samhället i stort.

– Kommer individers och företags förändrade beteenden när det gäller hållbarhet att finnas kvar även efter pandemin?
– Är det svårare för nystartade bolag att etablera sig i osäkra tider? Varför är det så?
– Hur påverkas innovation och entreprenörskap av krisen?
– Hur ser framtiden ut? Tänkbara scenarier?

Under webbinariet finns möjlighet att ställa frågor till talarna.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Sprid er forskning i Esbris kanaler

Samarbeta med Esbri och sprid kännedomen om er forskning. Ett smart sätt att nå rätt in i målgruppen.

Mest läst

Sök

Arkiv