Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Titel:

The Work of the Future: Building Better Jobs in an Age of Intelligent Machines

Författare:

David Autor, David Mindell och Elisabeth Reynolds

Förlag:

The MIT Press

Utgivningsår:

2023

ISBN:

978-0262547307

The Work of the Future: Building Better Jobs in an Age of Intelligent Machines

Människor ”i allmänhet” såväl som den akademiska världen har en pessimistisk bild av vad artificiell intelligens, AI, och andra tekniska innovationer kommer att innebära för jobb och arbetsmarknaden i stort. Men kommer det verkligen att bli så illa? Det tror inte forskarna och författarna av boken The Work of the Future: Building Better Jobs in an Age of Intelligent Machines.

Bokens första del ger en introduktion till de aktuella trenderna på arbetsmarknaden och det kluriga förhållandet mellan arbete och teknik. Författarna dra till exempel slutsatsen att effekterna av den nya tekniken kommer att vara begränsad på kort sikt på grund av arbetsmarknadens långsamma anpassningsförmåga till ny teknik. På lång sikt kommer effekten bli att vissa typer av jobb, främst enklare låglöneyrken, ersätts av teknik medan andra, mer kvalificerade yrken, kommer att gynnas av tekniken och bli fler.

I den andra delen av boken resonerar forskarna kring teknikens snedvridna effekt på arbetsmarknaden och vilka åtgärder politikerna kan vidta för att mildra den. Till exempel ger de förslag på hur politiker kan uppmuntra mer teknisk innovation och samtidigt ge starkare incitament för att använda mänsklig arbetskraft. För författarna menar att vi måste agera för att framtidens arbetsmarknad ger möjligheter och ekonomisk trygghet för alla.

Samarbeta med Esbri

För en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Mest läst

Sök

Arkiv