Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Titel:

The Entrepreneurial Process: Economic growth, men, women, and minorities

Författare:

Paul D. Reynolds & Sammis B. White

Förlag:

Quorum Books

Utgivningsår:

1997

ISBN:

1-56720-012-5

The Entrepreneurial Process: Economic growth, men, women, and minorities

Den entreprenöriella processen med fokus på företagets tidiga liv är föremål för flertalet studier, så även i den amerikanska The Entrepreneurial Process av Paul Reynolds och Sammis White. Förutom detta behandlas även två mer specifika områden, nämligen kvinnors respektive etniska minoriteters entreprenörskap. Vad skiljer då kvinnors förutsättningar att starta företag från mäns? Författarna menar att problematiken i stora drag är densamma oavsett kön, men tendensen att kvinnor har svårare att uppbringa nödvändiga finansiella resurser kan skönjas. Studier av olika etniska gruppers entreprenörskap visar dels att invandrare är benägna att starta egna företag i sin nya hemland, dels att vissa etniska grupper har större representation bland entreprenörer än andra.

Samarbeta med Esbri

För en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Mest läst

Sök

Arkiv