Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Titel:

Svenska innovationer som förändrat världen

Författare:

Henrik Berggren och Eva Krutmeijer

Förlag:

Max Ström

Utgivningsår:

2023

ISBN:

978-91-7126-575-3

Svenska innovationer som förändrat världen

Sverige är det land i världen som har skapat flest innovationer i förhållande till sin folkmängd. Och år efter år rankas vi som ett av de ledande innovationsländerna. Vanligtvis brukar innovationskraften förklaras med den starka ingenjörstraditionen i Sverige. Men det finns också saker i svensk historia och kultur som har varit gynnsamt för framväxten av alla innovationer. I boken Svenska innovationer som har förändrat världen, får vi till exempel läsa om på vilket sätt den utbredda läskunnigheten och den fria utbildningen gynnat idérikedomen. Men också om hur landets naturresurser, samhällets öppenhet, och storsatsningar på forskning har främjat entreprenörskap och innovationskraft.

Förutom att beskriva 50 svenska innovationer och hur de har tagit världen med storm, har författarna valt att uppmärksamma människorna bakom idéerna. Särskilt fokus läggs på uppfinnarnas förutsättningar och mänskliga drivkrafter. I boken presenteras inte bara innovationer som skiftnyckeln, bilbältet och Spotify. Även sociala och politiska innovationer tar plats i listan över nyskapelser genom den svenska historien – innovationer vi i dag tar för givet.

Ta till exempel personnumret, det är en svensk innovation som gör det lätt för oss att identifiera oss, som används i många sammanhang och är svåra att förfalska. Eller pappaledigheten som klubbades igenom i riksdagen 1974. Alla partier var överens om förslaget och Sverige var det första landet i världen som införde betald föräldraledighet för båda könen. Även ombudsmannen, som företräder och bevakar medborgarnas rättigheter gentemot makten, är en svensk social innovation som kom till 1809.

Men merparten av innovationerna som presenteras i boken är fysiska produkter uppfunna av svenskar. Vi får bland annat läsa om Wettextrasans historia – hur fabrikschefen Curt Lindquist involverade hela familjen vid framtagningen av disktrasan 1949.

Inom vårdsektorn har svenskarna uppfunnit många världskända produkter. Respiratorn, till exempel, som hjälper patienter att andas uppfanns av läkaren Carl Gunnar Engström 1950. Och Aina Falk har vi att tacka för en av de viktigaste innovationerna för kroppar som behöver stöd – rollatorn. Den uppfann hon 1978 i Västerås, och används i dag i hela världen.

En annan svensk innovation som miljarder människor använder dagligen är ringknappen på mobilen. Den uppfanns för drygt 40 år sedan av svenska Televerkets första kvinnliga ingenjör Laila Ohlgren.

Vi får förstås också läsa historien om Hövding. Inspirerade av bilens krockkudde tog industridesignerna Anna Haupt och Terese Alstin fram cykelhjälmen, som lanserades 2012. Med endast en krage runt halsen cyklar i dag människor i sexton länder säkert utan att behöva förstöra frisyren.

Berättelserna i boken kretsar kring människors livsöden och deras önskningar om att lösa problem, åstadkomma något nytt och göra saker lite bättre. Helt enkelt.

Samarbeta med Esbri

För en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Mest läst

Sök

Arkiv