Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Titel:

Snabbmat i automat: småföretagandets villkor

Författare:

Karl Gratzer

Förlag:

SNS Förlag

Utgivningsår:

1998

ISBN:

91-7150-698-5

Snabbmat i automat: småföretagandets villkor

Småföretaganders villkor kring sekelskiftet och framåt är temat i boken Snabbmat i automat av Karl Gratzer, forskare vid ESBRI. En hel bransch, automatrestauranger, har rekonstruerats genom ett mycket omfattande arbete. Automatrestaurangerna innebar att kunderna serverade sig själva ur automatens luckor som efterhand fylldes på med tallrikar från köket. Branschens utveckling relateras till den makroekonomiska utvecklingen och det regelverk som omgav företagen i början av seklet. Frågor som belyses i boken är bland annat hur företagen finansierades, vilka typer av företagare som var framträdande under olika faser i branschens livscykel, vilken roll entreprenörer spelade samt vilka villkoren för kvinnligt företagande var.

Samarbeta med Esbri

För en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Mest läst

Sök

Arkiv