Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Titel:

Innovation och företagsförnyelse

Författare:

Stig Ottosson

Förlag:

Tervix AB

Utgivningsår:

1997

ISBN:

91-630-5709-3

Innovation och företagsförnyelse

“Vi lever i ett tidevarv där all känd kunskap numera sägs fördubblas på tio år. Med ökad kunskap ökar också förändringsbenägenheten i samhället och vi kommer allt längre bort från det trygga industrisamhället som vi varit vana vid under hela 1900-talet.” Så börjar professor Stig Ottosson sin bok Innovation och företagsförnyelse. Genom att sätta hela innovationsprocessen, från idé till etablering och expansion, i relation till samhället i övrigt förmedlar han en verklighetsförankrad bild av hur det faktiskt går till att starta företag. Boken ska användas i undervisningen på flera högskolor men passar lika bra för praktiker.

Samarbeta med Esbri

För en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Mest läst

Sök

Arkiv