Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Titel:

Entreprenörskapets psykologi

Författare:

Frédéric Delmar

Förlag:

Alhambra Pocket Encyklopedi

Utgivningsår:

1997

ISBN:

91-88992-17-9

Entreprenörskapets psykologi

Hur påverkar entreprenörens beteende företagets tillväxt och ekonomiska utveckling? Varför förblir en del företag små, medan andra växer? De frågorna försöker Frederic Delmar besvara i boken Entreprenörskapets psykologi, en popularisering av hans avhandling Entrepreneurial Behavior and Business Performance. Utgångspunkten i boken är att den forskning som studerat entreprenörens personlighet har haft ett alldeles för smalt fokus. Betydelsefulla faktorer såsom intellektuell kapacitet och motivation har i stort sett ignorerats. Med hjälp av modern psykologisk teori visar Delmar hur känslor, attityder, värderingar med mera påverkar entreprenörens beteende och följaktligen företagets utveckling.

Samarbeta med Esbri

För en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Mest läst

Sök

Arkiv