Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Titel:

Entrepreneurship and Small Business Research in Europe

Författare:

Hans Landström, Hermann Frank, José Veciana

Förlag:

Avebury, Storbritannien

Utgivningsår:

1997

ISBN:

1-85972-632-1

Entrepreneurship and Small Business Research in Europe

Visste du att 98 procent av företagen på Irland har färre än 50 anställda? Eller att forskning inom småföretag och entreprenörskap har väldigt låg status i Danmark? Det och mycket mer får man veta i boken Entrepreneurship and Small Business Research in Europe. Forskare från 16 europeiska länder beskriver hur forskningen på området ter sig i respektive land; när den började, vilka resultat som framkommit, vilken genomslagskraft forskningen har fått, geografisk och demografisk spridning, vilka skolor och institutioner som är engagerade och så vidare. Boken är en guldgruva för dig som vill få ett samlat grepp om småföretagsforskningen i Europa. Sveriges bidrag är skrivet av Bengt Johannisson, Högskolan i Växjö och Hans Landström, Högskolan i Halmstad.

Samarbeta med Esbri

För en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Mest läst

Sök

Arkiv