Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Search

Titel:

Encyclopedia of Social Innovation

Författare:

Jürgen Howaldt och Christoph Kaletka (redaktörer)

Förlag:

Edward Elgar

Utgivningsår:

2023

ISBN:

978-1-80037-334-1 (inbunden), 978-1-80037-335-8 (e-bok)

Encyclopedia of Social Innovation

Sociala initiativ för att lösa samhällsutmaningar har alltid funnits och är i allra högsta grad aktuellt idag. Med globalisering, befolkningstillväxt, ökad ojämlikhet, krig och klimatförändringar – bara för att nämna några – behöver världen fler metoder än de redan existerande. Forskningsfältet social innovation växer i takt med behoven, och i boken Encyclopedia of Social Innovation ges en översikt av det aktuella forskningsläget. Där kan vi läsa 77 bidrag av forskare från hela världen som beskriver social innovation utifrån både teoretiska och praktiska perspektiv.

Ett av de nordiska bidragen är skrivet av bland andra Michele-Lee Moore, Stockholm Resilience Centre, som visar på problematiken med att det inte finns en tydlig definition av social innovation. I artikeln presenterar hon och medförfattarna därför en modell som kan användas av entreprenörer och forskare för att bedöma och utvärdera social innovation. Christopher Cullenberg, Göteborgs universitet, bidrar med ett kapitel om medborgar-forskningens framfart och hur det hänger ihop med social innovation. Och Lars Hultgård, Roskilde universitet, beskriver tillsammans med sina medförfattare vikten av att inte ignorera att social innovation alltid är en politisk process med vinnare och förlorare.

Samarbeta med Esbri

För en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Mest läst

Search

Arkiv