Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök
Bokomslag för en bok som beskriver hur man uppmuntrar innovationsprocesser.

Titel:

Encouraging Innovation – Cognition, Education, and Implementation

Författare:

Stephen Reed

Förlag:

Cambridge University Press

Utgivningsår:

2023

ISBN:

978-1-009-39039-2

Encouraging Innovation – Cognition, Education, and Implementation

Vi vet sedan tidigare att innovationsprocesser är långsamma, kollektiva och sociala. I boken Encouraging Innovation – Cognition, Education, and Implementation djupdyker författaren i en stor volym internationella forskningsartiklar för att reda ut detta närmare. Den första delen handlar om hur viktiga de kognitiva och sociala färdigheterna är för innovationsförmåga. Till exempel får vi veta allt om hur viktigt det är att vara öppen för idéer och perspektiv utanför ens egen åsiktsbubbla, men också hur värdefullt det är att kunna samarbeta med andra. Detta kan låta som en självklart och kanske inte så svårt. Men enligt författaren är det långt ifrån alla team som är bra på det.

I den andra delen av boken diskuteras utbildning, med särskilt fokus på det tvärvetenskapliga förhållningssättet. Forskning visar nämligen att de individer som är utbildade inom flera områden är mer kreativa och innovativa än andra. I bokens sista del får vi lära oss om implementeringen av dessa färdigheter i samhället – det vill säga hur innovationskompetens går från teori till praktik. Boken är tänkt att vara ett stöd för praktiker och studenter som navigerar inom det komplexa innovationsområdet.   

Samarbeta med Esbri

För en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Mest läst

Sök

Arkiv