Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Titel:

Cases on Digital Entrepreneurship – How Digital Technologies are Transforming the Entrepreneurial Process in Existing Businesses and Start-ups

Författare:

Luca Iandoli och Carmine Gibaldi

Förlag:

Edward Elgar

Utgivningsår:

2023

ISBN:

978-1-80220-3851

Cases on Digital Entrepreneurship – How Digital Technologies are Transforming the Entrepreneurial Process in Existing Businesses and Start-ups

Så gott som alla småföretag idag behöver ha digital kunskap för att lyckas lansera produkter/tjänster, generera intäkter, minska kostnader, hitta nya kunder och växa. Men vilka är de viktigaste färdigheterna för entreprenörer i en digital värld? Hur förändrar digitaliseringen produktdesign och kommunikation med kunderna? Och hur kan småföretag i icke-digitala branscher övervinna den digitala klyftan?

I forskningsantologin Cases on Digital Entrepreneurship får vi läsa om 12 småföretag i åtta länder som antingen designar och kommersialiserar digitala produkter/tjänster, eller som verkar i mer traditionella branscher som behöver digitaliseras för att överleva. Vi får till exempel följa med- och motgångar hos digitala sociala entreprenörer i Danmark, en akademisk avknoppning som kämpar med sin användargemenskap, och ett byggföretag som såg chans till digital innovation i och med covid 19-pandemin.

Det svenska bidraget är skrivet av Anna Sörensson och Maria Bogren, Mittuniversitetet, och handlar om hur småbönder kan skapa digitala kanaler för direktmarknadsföring och försäljning av sina produkter. Men också hur de kan hitta nya inkomstkällor i verksamheten – så som småskalig landsbygdsturism, utbildningar eller livsmedelsförädling – och på så vis skapa konkurrensfördelar. I centrum för forskningen står ett italienskt jordbruksföretag som framgångsrikt gick in i livsmedelsindustrin genom att förvandla en lokal råvara, torra fikon, till en gourmetspecialitet.

Redaktörerna till boken menar att det idag finns ett stort behov av att bättre förbereda entreprenörer för den digitala omställningen och ge fler människor en ny väg till entreprenörskap.

Samarbeta med Esbri

För en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Mest läst

Sök

Arkiv