Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Titel:

Att växa eller inte: organisationskunskap för småföretagare

Författare:

Tomas Brytting

Förlag:

Idé&Norm

Utgivningsår:

1998

ISBN:

91-630-6532-0

Att växa eller inte: organisationskunskap för småföretagare

Företaget som barn, dvärg eller pygmé? Det är den terminologi som används för att diskutera tillväxt eller avsaknad av sådan i mindre företag i boken Att växa eller inte – organisationskunskap för småföretagare. Tomas Brytting, docent vid Handelshögskolan i Stockholm, presenterar ett lite annorlunda sätt att se på småföretag. Barnföretag utgörs av unga företag som växer. Dvärgföretag är de företag som med lämpliga åtgärder skulle kunna växa, medan gruppen pygméföretag innefattar företag där verksamheten med fördel bedrivs i liten skala. Boken innehåller konkreta förslag på hur dessa typföretag kan organiseras och utvecklas. Avslutningsvis redovisas ett exempel på hur en kommun bedrivit framgångsrik småföretagsutveckling.

Samarbeta med Esbri

För en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Mest läst

Sök

Arkiv