Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande.

Sprider forskning om innovation, entreprenörskap och småföretagande

Sök

Titel:

Affärsplattformen. Entreprenören och företagets första år

Författare:

Magnus Klofsten

Förlag:

SNS Förlag

Utgivningsår:

1998

ISBN:

91-7150-721-3

Affärsplattformen. Entreprenören och företagets första år

Vad är det som avgör om ett nystartat företag ska bli lönsamt och stabilt? Magnus Klofsten, docent vid Linköpings universitet, har i sin forskning koncentrerat sig på de så kallade hundåren i en företags liv. Han menar att utvecklingen de två första åren är kritisk för företagets överlevnad på sikt. Detta har utmynnat i Affärsplattformen. Entreprenören och företagets första år. En bok som på en konkret säte tar upp problematiken en nystartat företag ställs inför. I boken presenteras tre verkliga företag, alla med olika – men utomordentligt goda – förutsättningar. Utifrån sin modell av affärsplattformen med dess åtta grundstenar: idé, produkt, marknad, organisation, kompetens, drivkrafter, kunder samt övriga relationer visar författaren på skillnader mellan de tre företagen.

Samarbeta med Esbri

För en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Forskningsnyheter om innovation, entreprenörskap och småföretagande varannan vecka.

Mest läst

Sök

Arkiv